We staan op een keerpunt

Wachten kan niet meer. De klimaatcrisis, de wooncrisis en de slechte staat van de natuur vragen om actie. De afgelopen jaren is hier te weinig aan gedaan. Onze gemeente heeft nauwelijks ambitie in de energietransitie. Met het bouwen van betaalbare woningen is eindeloos getreuzeld. Onze natuur wordt opgeofferd voor uitbreidingsplannen, terwijl er betere oplossingen zijn.

Duurzaam, groen en sociaal

GroenLinks wil een samenleving waarin we de klimaatcrisis en wooncrisis eerlijk aanpakken. Een samenleving die onze prachtige natuur niet opoffert, maar juist versterkt. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Anders gezegd: het Edam-Volendam van GroenLinks is duurzaam, groen en sociaal.

Benieuwd hoe we onze gemeente gaan veranderen? Lees onze plannen hieronder! 👇

zonnepanelen dak lucht
Klimaatverandering

Eerlijk aanpakken van de klimaatcrisis

De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan moeten we overschakelen op hernieuwbare energie. Dit vergt...

Lees meer
volendam groen
Natuur

Natuur voor mens en dier

Het gaat niet goed met de natuur. Groen en natuur worden op grote schaal vervangen door stenen. De overgebleven natuur staat zwaar onder druk door stikstof...

Lees meer
open landschap de purmer
Groen

Bescherm het open landschap

In Edam-Volendam gebeurt ontzettend veel. Omdat de ruimte beperkt is moeten we scherpe keuzes maken. Vaak gaat ruimte voor woningen en bedrijven ten koste van...

Lees meer
regenboogvlag
Gelijkwaardigheid

Inclusieve samenleving

Geen mens is precies hetzelfde. Verschillen maken onze samenleving mooier en krachtiger. Helaas gebeurt het nog te vaak dat mensen anders worden behandeld om...

Lees meer
grafitti
Kunst

Een broedplaats voor kunst en cultuur

Edam-Volendam ademt cultuur. Het vissersdorp Volendam, de kaasstad Edam, de droogmakerij Purmer en de polders van de Zeevang: allemaal hebben ze een eigen...

Lees meer
woonbood stelletje met baby
Wonen

Betaalbaar wonen voor iedereen

Een woning is een eerste levensbehoefte. Het is een plek om uit te rusten, te ontspannen en je veilig te voelen. Toch is wonen niet meer zo vanzelfsprekend. In...

Lees meer
Een microfoon tijdens een raadvergadering
Bestuur

Open en daadkrachtig bestuur

Een goed en stabiel bestuur is de voorwaarde voor een sterke gemeente. In de gemeenten om ons heen hebben we de afgelopen periode meerdere bestuurscrises gezien...

Lees meer
glazen flessen hergebruik
Economie

Circulaire economie

Een duurzame economie moet een circulaire economie zijn. Als we willen dat ons nageslacht nog een leefbare wereld heeft, moeten we grondstoffen voor ze...

Lees meer
fietspad fiets
Voetgangers

Fietser en voetganger voorop

Mensen zijn in eerste instantie voetganger, daarna fietser en dan pas automobilist. Lopen en fietsen zijn gezond en duurzaam. De drukte op wegen en...

Lees meer
onderwijs klaslokaal en kinderen
Onderwijs

Modern en goed onderwijs

Onderwijs is cruciaal voor de samenleving. Kinderen leren op school niet alleen taal en rekenen, ze ontwikkelen zichzelf ook. Goed onderwijs draagt bij aan...

Lees meer
persoon in een rolstoel
Zorg

Menselijke zorg

Goede zorg is een bouwsteen van de samenleving. Door de landelijke bezuinigingen op de zorg is geld voorop komen te staan, terwijl goede zorg juist draait om...

Lees meer
geld
Begroting

Het financiële plaatje

Voor de komende vier jaar hebben we een ambitieus programma opgesteld, vol met groene en linkse plannen. Deze plannen kosten de gemeente soms extra geld, maar...

Lees meer