Onze gemeente heeft een aantal waardevolle landschappen. De Purmer is daar één van. De groene ruimte in de Purmer is belangrijk voor onze landbouw, onze natuur en onze historie. Daar moeten we niet zomaar industrie neerzetten.

GroenLinks wil het groene karakter van Edam-Volendam behouden. Bouwen in het groen zou alleen moeten gebeuren als het écht niet anders kan. Wij vinden de komst van een industrieterrein niet nodig en niet verstandig. Daarom hebben we in de gemeenteraad tegen het plan gestemd.

Onze argumenten

  • Behoefte: In het onderzoek naar de behoefte voor het nieuwe industrieterrein wordt de ruimte op het naastgelegen Baanstee-Noord niet (goed) meegerekend. In 2031 komt er 8,5 hectare extra grond voor bedrijven vrij op dit industrieterrein. Dit is niet meegenomen in het berekeningen van de bedrijfsruimte in de regio. Bovendien zijn veel (grote) kavels op de Baanstee-Noord nog in optie, wat betekent dat zij nog kunnen vrijkomen.
     
  • Natuur: De Purmer vormt samen met de Zeevang een groene buffer rond Purmerend. Een industrieterrein op deze plek versnippert de natuur in onze regio en neemt wéér groene ruimte weg. Minder natuur is schadelijk voor de biodiversiteit in onze gemeente, waar het toch al niet goed mee is gesteld.
     
  • Landbouw: De kleigrond in de Purmer is erg geschikt voor landbouw. Deze grond hebben we hard nodig voor het verduurzamen van onze landbouw. Als we hier een industrieterrein aanleggen zijn we dit gebied voor altijd kwijt voor de landbouw.

Wat wij wél willen

Het gemeentebestuur wil de bedrijven van het industrieterrein aan de Julianaweg naar de Purmer laten verhuizen. Daardoor kan het oude bedrijventerrein gebruikt worden voor woningbouw. GroenLinks vindt het logischer om deze bedrijven te laten verhuizen naar Baanstee-Noord. Daar is immers nog voldoende plaats.

We willen ook kijken naar naar het efficiënter gebruiken van de bestaande ruimte op het industrieterrein Oosthuizerweg in Edam. Zo hoeven de verhuizende bedrijven niet per se onze gemeente te verlaten.  

Door bedrijven aan de Julianaweg selectief naar deze bedrijventerreinen te laten verhuizen spelen we toch ruimte vrij voor woningbouw. In de tussentijd kan er gestart worden met het bouwen van woningen op de lege plekken aan de Julianaweg. Niet afwachten, maar meteen aan de slag!

Houd de Purmer groen!

GroenLinks wil dus géén industrie in de Purmer. In plaats daarvan moet dit gebied groen blijven. Bouwen in het groen doe je alleen als het echt niet anders kan. Dat is hier niet het geval.

Help ons om dit geluid sterker in de volgende gemeenteraad te laten horen. Stem op 14, 15 of 16 maart op GroenLinks!