Natuur en milieu, openheid van bestuur en het beschermen van kwetsbare inwoners zijn voor ons belangrijke thema's. Met onze vragen, artikelen en voorstellen brengen we deze zaken onder de aandacht. Over onze visie kun je hier meer lezen.

Sinds 2016 heeft GroenLinks drie zetels in de gemeenteraad. De afdeling bestaat uit een raadsfractie, een steunfractie en een bestuur. Eens per maand komen zij bijeen om de raadsvergadering voor te bereiden. Wil je deze bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een bericht naar onze voorzitter, Greta Blakborn.