Onze principes:

  • Duurzaam: We willen ervoor zorgen dat we minder vervuilen en meer gebruikmaken van schone energie, zoals zonne-energie en windenergie. Ook willen we goed zorgen voor de natuur en het landschap in onze gemeente. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het ook voor toekomstige generaties fijn is om hier te wonen.

  • Eerlijk: We vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Of je nu veel of weinig geld hebt, iedereen moet kunnen meedoen in de gemeenschap. Iedereen binnen onze gemeente heeft recht op goede zorg en een betaalbaar huis. We willen een inclusieve gemeente zijn waar niemand wordt buitengesloten.

  • Menselijk: We vinden het belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en samen te werken. Inwoners moeten kunnen meedenken en meepraten over belangrijke beslissingen in onze gemeente. De gemeente gaat uit van vertrouwen en biedt ruimte voor initiatieven van bewoners.

Over onze visie kun je hier meer lezen.

GroenLinks heeft drie zetels in de gemeenteraad. De afdeling bestaat uit een raadsfractie, een steunfractie en een bestuur. Eens per maand komen zij bijeen om de raadsvergadering voor te bereiden. Wil je deze bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een bericht naar onze voorzitter, Greta Blakborn.