Nieuws

Jongerenwoning-nood?

Begin volgend jaar komen de laatste Broeckgouw-woningen in de verkoop. Ook in project Waterrijk in Oosthuizen zijn nog enkele huizen beschikbaar. Helaas liggen die woningen voor de meeste jongeren buiten bereik: kopen lukt alleen als je behoorlijk wat spaargeld én een vaste baan hebt. Tot die tijd moet je noodgedwongen bij je ouders blijven wonen. Zo gaat dat nou eenmaal. Of kan het ook anders?

Lees verder

Motie 'Vernatting Veenweidegebied' toch uitgevoerd

De daling van veenbodems is een probleem dat in heel West-Nederland speelt, maar zeker ook in onze gemeente. De oorzaak is de ontwatering van de veenweidegebieden en oxidatie van het veen. Het veen verdwijnt als CO2 in de lucht en draagt aanzienlijk bij aan de totale CO2-uitstoot van onze gemeente.

Lees verder

Zitjes zijn geen overlastprobleem maar een gezondheidsrisico

Het overmatig gebruik van alcohol door jongeren op zogenaamde “zitjes” wordt door veel mensen als onwenselijk gezien. Deze zitjes vinden thuis of in bedrijfspanden plaats, buiten de controle van ouders en gemeente. Toen dit onderwerp besproken werd in de gemeenteraad op 2 november, gebeurde er iets opmerkelijks. Alle partijen - aangevoerd door het CDA - hadden het over de overlast die gepaard zou gaan met de zitjes. Maar dat is volgens GroenLinks helemaal niet de kern van het probleem.

Lees verder

Wullempie R.I.P.?

De gemeenteraad heeft gesproken. Een volgende stap is gezet voor een afrit bij Wullempie. Auto’s en bussen kunnen zo sneller bij Spaander komen. De veiligheid van voetgangers is hiermee gediend is nu het verhaal. En ook Spaander en de mensen die aan de Haven wonen hebben er baat bij. De Haven kan bij het begin van het Noordeinde worden afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.

Lees verder

Een afrit ... wat een afgang

Donderdag besluit de gemeenteraad over een afrit van het Noordeinde naar het parkeerterrein van Spaander. Met dit besluit hangen veel zaken samen: de dijkverzwaring van het HHNK, de zigzagkoers van de grootste partij Lijst Kras, de plannen voor de projectontwikkeling van het Havendijkje en de enorme bedragen die al besteed zijn aan het toerisme in Volendam. Ons dorp wordt uitgevent aan de toerisme-industrie en aan projectontwikkelaars die een grote vinger in de pap lijken te hebben.

Lees verder

Kostenvergelijking hergebruik Stadskantoor vs. nieuwbouw aan de Dijkgraaf Poschlaan

Op 19 oktober stemt de gemeenteraad naar verwachting over de locatie van het nieuw te bouwen Stadskantoor. Het college wil het Stadskantoor graag aan de Dijkgraaf Poschlaan bouwen, direct naast de CAI-mast. Bij de bouw moet volgens het college de concepten duurzaamheid, energieneutraliteit en circulaire economie centraal staan. Volgens GroenLinks is de duurzaamste variant - een uitbreiding en renovatie van het huidige Stadskantoor - echter onterecht buiten spel komen te staan. 

Lees verder

Pagina's