Nieuws

Kostenvergelijking hergebruik Stadskantoor vs. nieuwbouw aan de Dijkgraaf Poschlaan

Op 19 oktober stemt de gemeenteraad naar verwachting over de locatie van het nieuw te bouwen Stadskantoor. Het college wil het Stadskantoor graag aan de Dijkgraaf Poschlaan bouwen, direct naast de CAI-mast. Bij de bouw moet volgens het college de concepten duurzaamheid, energieneutraliteit en circulaire economie centraal staan. Volgens GroenLinks is de duurzaamste variant - een uitbreiding en renovatie van het huidige Stadskantoor - echter onterecht buiten spel komen te staan. 

Lees verder

Nou vort met dat plein

GroenLinks heeft bij de afgelopen raadsvergadering vóór het plan van het college gestemd om ruim 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Europaplein. Het was geen gemakkelijke beslissing; het voorstel was financieel slecht onderbouwd en aan de inspraak schortte ook het een en ander. Toch stemden we na wikken en wegen voor omdat met dit plan een belangrijk punt van het GroenLinks-verkiezingsprogramma binnen bereik komt, namelijk een autovrij Europaplein. Daar hebben we jarenlang op aangedrongen.

Lees verder

Een nieuw stadskantoor?

De gemeenteraad denkt na en discussieert over een locatie voor een nieuw stadskantoor. Het moet in ieder geval duurzaam en energiezuinig worden: in de stukken van het college wordt met grote nadruk gewezen op het streven naar ‘circulaire economie’. Vier locaties zijn in beeld: de CAI, de Mgr.Veermanlaan, Tase/Julianaweg en de Singelweg, waarbij het college opteert voor de CAI-locatie. Over de mogelijkheid van verbouw/uitbreiding van het huidige stadskantoor, natuurlijk de allerduurzaamste oplossing, wordt niet meer gepraat. Dit op grond van een notitie van het college waarin een aantal knelpunten van die optie worden benoemd. Of die knelpunten werkelijk onoverkomelijk zijn, is echter zeer de vraag. Wordt dit de tweede gouden kans die ons bestuur laat liggen?

Lees verder

Vragen GroenLinks m.b.t. voorstel locatiekeuze stadskantoor

BEKEN KLEUR

Op 19 oktober zal de gemeenteraad besluiten over de locatie van het nieuw te bouwen Stadskantoor. Hiervoor zijn een viertal kandidaat-locaties aangewezen, waarvan de locatie Dijkgraaf Poschlaan (direct naast de CAI-mast) de voorkeur van het college geniet. In het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren over dit vraagstuk geeft zij aan dat duurzaamheid, energieneutraliteit en het concept van de circulaire economie als uitgangspunt gelden. GroenLinks is natuurlijk blij met de inname van deze uitgangspunten. Wat ons betreft komen deze uitgangspunten beter tot zijn recht wanneer de gemeente afziet van nieuwbouw, en kiest voor uitbreiding van het huidige Stadskantoor.

Lees verder

Antwoorden op vragen van GroenLinks over hardhouten beschoeiing

In Volendam zijn de laatste periode een aantal vijvers en sloten voorzien van een hardhouten slootrand (ook wel beschoeiing genoemd). 
Het betreft hier zowel gevallen waarin de oude beschoeiing is vervangen, als gevallen waarin beschoeiing is geplaatst waar deze er eerst niet was.

Lees verder

Pagina's