Nieuws

Vitale maatschappelijke voorzieningen moeten in overheidshanden blijven

Moet de Centrale Antenne-inrichting (CAI), die de gemeente al sinds jaar en dag in eigendom heeft, verkocht worden aan bijvoorbeeld Ziggo of moet onze gemeente de CAI in eigen beheer houden? Vorige week donderdag heeft de gemeenteraad besloten dat er een onderzoek moet komen naar de eigendomsverhoudingen van de CAI. GroenLinks bracht een aantal principiële punten naar voren, die hopelijk in het onderzoek meegenomen worden.

Lees verder

Winst voor het landschap, lessen voor de gemeente

In de raadsvergadering van 22 maart is een collegevoorstel aangenomen om af te zien van uitbreiding van het industrieterrein Oosthuizerweg in Edam. Het driehoekige stuk weiland aan het Zeevangszeedijkje richting Middelie was door vorige colleges aangewezen als industrieterrein. Nu het agrarisch blijft moet niet minder dan 3,2 miljoen euro afgeboekt worden want agrarische grond is nu eenmaal veel minder waard dan bouwgrond.

Lees verder

De sleepwet en onze vrijheid

21 maart kunnen we in een referendum stemmen over De Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV). In de volksmond “de Sleepwet”. De wet stelt de veiligheidsdiensten in staat om breed dataverkeer te onderscheppen als er aanwijzingen zijn dat de nationale veiligheid op het spel staat. Ook van burgers die niets kwaads in de zin hebben. “Ik heb niets te verbergen, ze mogen alles van mij weten behalve mijn pincode” is een mening die je vaak hoort. Maar is ons privéleven wel veilig in handen van de inlichtingendiensten? Deze wet kan ons allemaal raken.

Lees verder

Laat het overgebleven groen in Edam-Volendam onbebouwd!

Lokale GroenLinks-fracties in de Metropoolregio Amsterdam lanceerden op 11 maart samen een regionaal natuurpact om het groen te beschermen tegen de bouwplannen van dit kabinet. GroenLinks-lijsttrekker in Edam-Volendam Nico van Straalen heeft ook het natuurpact ondertekend.

Lees verder

Korsnas: eindelijk komt het er van!

Op uitnodiging van de gemeente werd onlangs het plan voor het Korsnasterrein gepresenteerd door de projectontwikkelaar. Dat werd echt hoog tijd: er is immers al een jaar of tien gepraat over de invulling van deze prachtige plek midden in de binnenstad van Edam. Een goede zaak dus. Ook is het fijn dat er meerdere betrokkenen over dit plan mee mogen praten, zoals omwonenden, winkeliers, Oud Edam en leden van de Seniorenraad. Maar vooral positief is dat dit gepresenteerde plan nog niet definitief is, want een paar belangrijke aspecten zijn nog voor verbetering vatbaar.

Lees verder

Maria Goretti: ook voor jongeren!

Woningbouwvereniging De Vooruitgang gaat een woningbouwplan realiseren op het Maria Goretti terrein, na sloop van de gebouwen aldaar. De huidige gebruikers moeten verhuizen naar nieuwbouw in de Broeckgouw: de kinderopvang naar een nieuw “Kindcentrum Broeckgouw” en de turners van Mauritius naar een nieuw “Gymsportcentrum”. De verhuizing van de kinderopvang naar de buitenste rand van ons dorp is omstreden, en de sloop van die mooie oude gebouwen is dat ook. Maar de woningen die daar komen, bieden een kans en geven ons hoop. Hoop dat er nu, naast ouderenwoningen, eindelijk eens een keer ook voor jongeren betaalbare huisvesting wordt gerealiseerd – door verbouw of door nieuwbouw. Wat ons betreft blijft er dan ook nog genoeg plaats ‘over’ voor kinderopvang.

Lees verder

Pagina's