Nieuws

Gemeentebegroting gewogen naar GroenLinkse strijdpunten

Bij de raadsvergadering van vorige week donderdag heeft GroenLinks de plannen van de gemeente in de begroting 2019 beoordeeld naar het verkiezingsprogramma van GroenLinks. In tegenstelling tot de coalitie hebben wij geen behoefte om ons programma tussentijds bij te stellen; we hebben er namelijk drie jaar geleden goed over nagedacht. Welke dingen moeten volgens GroenLinks prioriteit krijgen?

Lees verder

GroenLinks beschouwt voor

Op donderdag 8 november komen het college en de gemeenteraad vanaf 12.00 uur bijeen om de gemeentebegroting te bespreken. Er is een strak programma opgesteld, beginnend met broodjes en een soepje om in de stemming te komen. Daarna krijgt iedere fractie maximaal een kwartier voor de  algemene en/of financiële beschouwingen, waarop het college dan weer reageert. 

Goed nieuws over Korsnas!

Onlangs werd bekend dat B&W alsnog drie verschillende scenario’s voor het Korsnasterrein laat onderzoeken: naast het huidige plan van Bouwfonds ook twee varianten met ondergronds parkeren. Dat is goed nieuws, het zou immers eeuwig zonde zijn om deze – absoluut eenmalige – kans te missen. Daarnaast hebben de Edammers van ‘Korsnas moet beter’ nog meer belangrijke en waardevolle verbeterpunten aangedragen. Ook die moeten natuurlijk in het onderzoek meegenomen worden.

Continuing story: de versterking van de Markermeerdijk

Dat het proces rond de verzwaring van de Zuyderzeedijk nogal merkwaardig verloopt, weten we al langer. Na de reactie van het HHNK op de ingediende zienswijzen zijn er nog altijd vele onbeantwoorde vragen over het nut en noodzaak van de huidige plannen. Voor de najaarseditie van IJsselmeer Berichten zet Soemini Kasanmoentalib de opvallendste zaken nog eens op een rij.

Lees verder

Vieze bagger

De gemeente gaat de normen voor verontreiniging in bagger die op het weiland verspreid mag worden aanzienlijk verruimen. Dit staat in de Nota Bodembeheer die bij de raadsvergadering van 20 september is aangenomen. GroenLinks heeft hier niet mee ingestemd: de normen zijn te hoog, achterhaald en onveilig.

Lees verder

Fiets ‘m erin

“Aardappelsalade” staat op de menukaart. Maar zonder aardappels. En de andere smakelijke ingrediënten zitten nog in de verpakking. De chef-kok trekt geen zout. Hij is druk in gesprek met de gasten. Het “Verkeersplan Edam-Volendam” in een notendop.

Lees verder

Pagina's