Nieuws

Vrijdag 18 januari: GroenLinks Nieuwjaarsreceptie in de PX

Het vuurwerk is afgeschoten, de champagne is ontkurkt. Het nieuwe jaar is nu dan echt begonnen. GroenLinks blijft trouw aan haar tradities en organiseert ook dit jaar een Nieuwjaarsreceptie. Met hapjes, drankjes, gastsprekers en muziek zullen we 2019 samen feestelijk inluiden.

Lees verder

Het hart van Volendam op de schop: een-tweetje tussen gemeente en HHNK

Het hoogheemraadschap wil onze Dijk, het hart van Volendam, op de schop nemen. Meer dan de helft van de dijk bij het Noordeinde en nog verder tot aan het gemaal wil men afgraven en vervangen door een industriële kering verderop in het water op de slappe ondergrond die nog nooit een dijk gezien heeft. Bij het bebouwde deel wil men de kruin verdubbelen. Ook in Warder tot aan Schardam moet een groot deel van de dijk eraan geloven. Bij bewoners staat veiligheid voorop maar zij hebben grote zorgen dat de monumentale dijk onherstelbaar wordt vernietigd. Ook zijn er veel vragen over risico’s en kosten van deze monsteroperatie. Zij zijn er ook helemaal niet bij betrokken. Een derde deel van de hele dijkversterking vindt plaats in Edam-Volendam, maar waar was ons gemeentebestuur al die tijd?

Lees verder

Gemeentebegroting gewogen naar GroenLinkse strijdpunten

Bij de raadsvergadering van vorige week donderdag heeft GroenLinks de plannen van de gemeente in de begroting 2019 beoordeeld naar het verkiezingsprogramma van GroenLinks. In tegenstelling tot de coalitie hebben wij geen behoefte om ons programma tussentijds bij te stellen; we hebben er namelijk drie jaar geleden goed over nagedacht. Welke dingen moeten volgens GroenLinks prioriteit krijgen?

Lees verder

GroenLinks beschouwt voor

Op donderdag 8 november komen het college en de gemeenteraad vanaf 12.00 uur bijeen om de gemeentebegroting te bespreken. Er is een strak programma opgesteld, beginnend met broodjes en een soepje om in de stemming te komen. Daarna krijgt iedere fractie maximaal een kwartier voor de  algemene en/of financiële beschouwingen, waarop het college dan weer reageert. 

Goed nieuws over Korsnas!

Onlangs werd bekend dat B&W alsnog drie verschillende scenario’s voor het Korsnasterrein laat onderzoeken: naast het huidige plan van Bouwfonds ook twee varianten met ondergronds parkeren. Dat is goed nieuws, het zou immers eeuwig zonde zijn om deze – absoluut eenmalige – kans te missen. Daarnaast hebben de Edammers van ‘Korsnas moet beter’ nog meer belangrijke en waardevolle verbeterpunten aangedragen. Ook die moeten natuurlijk in het onderzoek meegenomen worden.

Pagina's