Het gemeentebestuur heeft te weinig gedaan om wonen betaalbaar te houden. Projectontwikkelaars hebben te veel de vrije hand gekregen. Met een aantal grote bouwprojecten is eindeloos getreuzeld. Alle energie lijkt gericht op de Lange Weeren, een project met veel dure woningen waarvan onzeker is of het überhaupt mag doorgaan. Voor kansrijke projecten en maatregelen was nauwelijks aandacht. Dit heeft de lokale wooncrisis vergroot. 

GroenLinks ziet het aanpakken van de wooncrisis als een topprioriteit. Om dat te kunnen doen moet de gemeente de regie weer terugnemen. We zoeken actief naar plaatsen voor nieuwe woonblokken en woonwijken, zoals op het industrieterrein aan de Julianaweg. Op braakliggende terreinen en andere vrijgekomen plekken beginnen we zo snel mogelijk met bouwen. Verder gaan we beter om met de beschikbare ruimte. Appartementsgebouwen krijgen meer woonlagen en het toevoegen van woningen in bestaande gebouwen wordt gestimuleerd. Zo scheppen we nieuwe woonruimte voor onze woningzoekenden.

Wonen is een recht, geen verdienmodel. De macht van projectontwikkelaars en investeerders wordt daarom aan banden gelegd. De gemeente gaat weer zelf woningen bouwen om controle te houden over de vraagprijzen. Met ontwikkelaars worden strikte afspraken gemaakt, waarbij het belang van onze inwoners voorop staat. Beleggers en verhuurders worden geweerd uit nieuwe en bestaande wijken met betaalbare woningen.  

De komende jaren willen we vooral bouwen voor jongeren, jonge gezinnen, alleenstaanden  en senioren. Met de bouw van sociale huurwoningen wordt een forse inhaalslag gemaakt. Onze gemeente kan de landelijke wooncrisis niet oplossen, maar we gaan alles op alles zetten om wonen in Edam-Volendam betaalbaar te houden.

Wat we gaan doen:

 1. De gemeente gaat weer zelf woningen bouwen. Zo houden we maximale controle over de prijzen en het aanbod. Met het ontwikkelen van de Broeckgouw heeft de gemeente veel ervaring opgedaan met het bouwen van woonwijken in eigen beheer. Nu zetten we deze kennis in om betaalbare woningen te bouwen voor onze inwoners.
   
 2. Voor de kleine dorpen in de Zeevang zijn extra woningen belangrijk om de leefbaarheid op peil te houden. De gemeente werkt samen met de provincie aan bouwplannen die voldoen aan de geldende provinciale regels. Deze woningen zijn voornamelijk gericht op jongeren die in de dorpen willen blijven wonen en moeten goed passen binnen de karakteristieke lintbebouwing.  
   
 3. Onze gemeente heeft veel te weinig sociale huurwoningen om aan de vraag te voldoen. Daardoor zijn de wachtlijsten bij de woningcorporaties enorm opgelopen. Bij elk bouwproject wordt minimaal 30% van de nieuwe woningen een sociale huurwoning. Zo willen we het tekort in de sociale sector de komende jaren flink verkleinen.
   
 4. In Edam-Volendam is de ruimte voor woningbouw beperkt, dus moeten we efficiënter omgaan met de ruimte die we hebben. Waar dat kan bouwen we hogere gebouwen met meer woningen. Bij het realiseren van publieke of commerciële gebouwen zoeken we altijd naar mogelijkheden om woonruimte toe te voegen.
   
 5. Senioren willen vaak zelfstandig blijven wonen. Veel woningen zijn niet geschikt voor oudere bewoners en zullen aangepast moeten worden. De gemeente laat met een voorbeeldwoning zien welke aanpassingen mogelijk zijn. Ook worden senioren actiever benaderd om te kijken of zij behoefte hebben aan extra voorzieningen.
   
 6. Door het sluiten van zorgcomplex de Meermin in Edam zijn er minder zorgwoningen beschikbaar. We realiseren daarom een nieuw ‘wonen met zorg’-complex in onze gemeente. Dit nieuwe complex wordt gebaseerd op het concept van de Friese Vlaak, een samenwerking tussen de Zorgcirkel en de woningcorporaties. Zo kunnen onze ouderen met een zorgvraag dicht bij hun voormalige huis blijven wonen.
   
 7. Starters kunnen steeds moeilijker aan een koopwoning komen. Met hun inkomen krijgen ze vaak niet de hypotheek die ze nodig hebben, terwijl ze de maandlasten wel kunnen betalen. Voor deze groep voeren we de Starterslening in. Met deze lening kunnen starters een deel van de vraagprijs via de gemeente lenen. Door dit extra budget hebben starters meer kans om een geschikte koopwoning te vinden.
   
 8. Voor mensen die dringend woonruimte nodig hebben, komen er meer mogelijkheden voor tijdelijk wonen. Gebouwen en locaties die voor langere tijd leegstaan worden gebruikt voor het vestigen van tijdelijke woningen. Deze woonvorm voorkomt dat mensen op straat komen te staan of in nare thuissituaties blijven, maar mag geen vervanging zijn voor ‘vaste’ woningen.
   
 9. We maken zoveel mogelijk gebruik van houtbouw bij de bouw van nieuwe woningen. Houtbouw is minder belastend voor het klimaat dan bouwen met traditionele materialen zoals beton en steen. Daarnaast is het een snelle manier van bouwen, omdat er complete pakketten geleverd worden. Voor een minimale klimaatimpact kiezen we voor hout uit Nederlandse productiebossen.
   
 10. Onze woningen zijn er om in te wonen, niet om winst op  te maken. We voorkomen daarom dat beleggers en particuliere verhuurders betaalbare woningen opkopen. Op nieuwe woningen vestigen we een zelfwoonplicht en een anti-speculatiebeding. In bestaande wijken met veel goedkope woningen voeren we een opkoopbescherming in. Zo komen onze woningen terecht bij de mensen die ze nodig hebben.
   
 11. Het verhuren van woningen aan toeristen is onwenselijk als hiermee woonruimte verloren gaat. We gaan deze vakantieverhuur tegen door het beperken van de periode waarin een woning aan toeristen kan worden verhuurd. Ook komt er een registratieplicht om zicht te krijgen op het fenomeen. Het verhuren van kamers, schuren of andere delen van een woning blijft wel gewoon mogelijk.
   
 12. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat er meer woonruimte ontstaat in bestaande gebouwen. Oude winkels, kantoren en bedrijfspanden kunnen soms worden omgevormd tot appartementsgebouwen. Waar het kan staan we wonen boven bedrijfsloodsen toe. Er komt een meldplicht voor leegstand die langer duurt dan zes maanden, zodat de gemeente eigenaren kan helpen om (tijdelijke) bewoners te vinden.
   
 13. Onze gemeente krijgt een gebied voor alternatieve woonvormen. Denk hierbij aan tiny houses, woonunits en zelfbouwwoningen. De gemeente zorgt voor een geschikt terrein en voorzieningen zoals elektra en riolering. Door ruimte te geven aan dit soort woonvormen bieden we een alternatief voor het traditionele huis of appartement.