Alle gemeenten moeten Oekraïense vluchtelingen opvangen. Onze gemeente heeft zich al van haar beste kant laten zien met de Meermin in Edam, maar de komende tijd moeten wij nog 100 mensen opvangen van het Rijk.

De containerwoningen zijn, anders dan de naam doet vermoeden, prachtige woonunits. Van buiten en van binnen ziet niemand dat het containers zijn. Op maandag 23 mei zijn buurtbewoners uit Oosthuizen geïnformeerd over de woningen. Aan de motie – die pleitte voor het onderzoeken van alternatieve locaties – was al onrust te merken. Bezorgdheid wanneer er plots 31 woningen bijkomen is te begrijpen. Bewoners kwamen dan ook met terechte opmerkingen over bijvoorbeeld geluidshinder en het gebrek aan parkeerruimte.

De bezorgdheid uit de politiek lijkt vooral gericht op de toekomst. De woonunits gaan makkelijk tien jaar mee. Daarom heeft het gemeentebestuur geopperd om de woonunits in te zetten als (een soort) sociale huurwoningen wanneer de oorlog voorbij is. De noodsituatie vraagt om snelle opvang. Voor toekomstig gebruik komt er nog een plan, waarover zowel bewoners als de politiek van alles kunnen zeggen.

Onrust

Toch riep de suggestie dat de woonunits geschikt zijn voor statushouders, spoedzoekers en starters onrust op. Het woordje statushouders viel en dat riep bij een enkele partij associaties met Ter Apel op. Opvang van statushouders is echter iets heel anders. Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning die Nederlander worden. Zij moeten een kans krijgen om in te burgeren en hun plekje te vinden in onze samenleving. Het COA zoekt daarom een gemeente uit voor statushouders waar zij de beste kans maken om in te burgeren. De gemeente is vervolgens verplicht om deze statushouders binnen tien weken van een woning te voorzien en te begeleiden bij hun inburgering. Onze gemeente moet dit half jaar 21 statushouders huisvesten. Dit getal wordt bepaald op basis van het aantal inwoners van een gemeente. Extra woonruimte in de vorm van woonunits zorgt dus niet dat we opeens meer statushouders moeten huisvesten.

De toekomst

De wooncontainers zijn gelukkig niet alleen geschikt voor statushouders. Wij hebben in onze gemeente een groot tekort aan sociale huurwoningen. GroenLinks ziet deze wooncontainers als een goede manier om dit tekort iets minder te maken. De woningen zijn geschikt voor iedereen die genoeg heeft aan een klein huis. Dat kunnen starters, spoedzoekers of statushouders zijn. Een partij blijft maar herhalen dat ‘onze mensen’ toch niet in zulke huizen willen wonen, maar ik ken persoonlijk heel veel jongeren - uit onze gemeente - die heel blij zouden zijn met een woonunit als eerste stap. Het is een prima woning voor de echte starter. Maar ook voor andere woningzoekenden, bijvoorbeeld na een scheiding, zijn deze woningen sowieso beter dan niets.

De woningen zijn verplaatsbaar. Mocht de uiteindelijke locatie in Oosthuizen niet geschikt blijken, dan kunnen we ze nog kwijt op een andere locatie. De gemeenteraad stemt tegen de tijd dat het nodig is over de toekomst van de containers. Alle scenario’s staan dus nog open.

GroenLinks wil niet dat onze politici de opvang van oorlogsvluchtelingen en het vergroten van ons aanbod sociale huurwoningen tegenhouden door een angst voor Ter Apel-achtige situaties. Het is belangrijk dat we snel handelen om de Oekraïners een tijdelijk thuis te bieden. Als de oorlog eindelijk over is, is het tijd voor een discussie over hoe verder met de woonunits. GroenLinks zal dan blijven pleiten voor het behoud van de woonunits als sociale huurwoningen, mogelijk op een andere plek. Door ze te behouden geven we tientallen mensen een kans op een eigen plekje. Tot die tijd staan wij achter ons gemeentebestuur dat in deze noodsituatie de opvang van honderden mensen mogelijk maakt. 

Quinty van der Zee