Bij de inrichting van onze wijken, winkelgebieden en openbare ruimte staat de auto nu centraal. Dit gaat ten koste van wonen en groen, omdat auto’s veel ruimte innemen. Wij willen dit omdraaien. Woningen en groen krijgen meer ruimte door vrij baan te maken voor fietsers en voetgangers. Zo zorgen we voor fijne wijken waar de auto uit het zicht is, een gezonde leefomgeving met minder uitlaatgassen en meer beweging. 

Verkeer en parkeren vragen om een integraal beleid dat gebaseerd is op een duidelijke overkoepelende visie. Verkeersproblemen zijn in het verleden veel te ad hoc aangepakt, waarmee de oplossing van het ene probleem een nieuw probleem veroorzaakte. Met een integraal verkeersplan voorkomen we dit. Op deze manier ontstaan er minder opstoppingen en gevaarlijke punten in het verkeer. 

Wat we gaan doen:

 1. Een goede busverbinding is van groot belang voor veel inwoners. Het is belangrijk om in te zetten op verbetering van de verbindingen. Reizen met de bus moet makkelijk en comfortabel zijn. We willen dat overvolle lijnen meer capaciteit krijgen, door meer of langere bussen te gebruiken, of meer plekken in de bestaande bussen te creëren. 
   
 2. Buslijn 314 is de enige OV-verbinding tussen de Zeevang en de rest van onze gemeente. We willen dat deze bus vaker gaat rijden na 20.00 uur en in de weekenden. De buurtbus in de Zeevang moet behouden blijven. Waar mogelijk helpen we de vereniging die de buurtbus exploiteert om het netwerk uit te breiden.  
   
 3. We willen fietsvoorzieningen rond plaatsen die veel bezoekers trekken. Denk hierbij aan overdekte stallingen, persluchtpompen en oplaadpunten voor de elektrische fiets. Zo zorgen we dat fietsen aantrekkelijker wordt ten opzichte van autogebruik.
   
 4. We leggen ‘tussendoorroutes’ aan voor wandelaars en fietsers.  Met deze paden tussen de bebouwing ontstaan snellere verbindingen naar verschillende delen van onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een pad tussen de Heideweg en de Zonnesingel in Volendam.
   
 5. Elektrisch rijden heeft de toekomst. In 2030 beschikt onze gemeente over een dekkend netwerk van openbare laadpalen en minimaal één snellaadstation. De gemeente komt met duidelijke regels voor het plaatsen van particuliere laadpunten op of in gemeentelijke grond.
   
 6. We stimuleren de plaatsing van elektrische deelauto’s. Deelauto’s zijn een duurzaam en goedkoop alternatief voor het hebben van een eigen (tweede) auto. De beschikbaarheid kan leiden tot minder parkeerproblemen en meer ruimte voor woningen, voorzieningen en groen in wijken.
   
 7. We verlagen de parkeernorm in nieuwe wijken. Parkeren verdwijnt zoveel mogelijk uit het zicht, bijvoorbeeld door het aanleggen van parkeergarages of het plaatsen van groen aan de randen van parkeerterreinen. Zo ontstaat er meer ruimte voor wonen, groen en speelvoorzieningen.
   
 8. In de centra van Edam en Volendam voeren we betaald parkeren in voor iedereen die er niet woont. Door het vragen van een laag tarief stimuleren we het gebruik van duurzame alternatieven zoals het OV en de fiets. Waar nodig worden de blauwe zones uitgebreid om te voorkomen dat bezoekers in omliggende wijken parkeren.
   
 9. We pakken verkeersarmoede aan. Kinderen van ouders met een laag inkomen krijgen een budget voor de aankoop van een fiets of het gebruik van het OV. Hun ouders krijgen ook een vergoeding als dit bijdraagt aan hun kansen op een opleiding of baan.
   
 10. We verlagen de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur op wegen die niet zijn ingericht op snel verkeer. Een uitzondering geldt voor belangrijke wegen, zoals de Julianaweg in Volendam. Met een lagere maximumsnelheid bevorderen we de veiligheid voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen.
   
 11. In het centrum van Volendam veroorzaken touringcars verkeersopstoppingen. Daarom verplaatsen we de parkeerplaats voor touringcars naar het Marinapark. Voor de bezoekers die het stuk naar de Haven en het Noordeinde niet kunnen of willen lopen komt er een pendeldienst.
   
 12. Onze inwoners ervaren veel overlast door hardrijders. We zetten in op een betere naleving van de maximumsnelheid, zowel door het herinrichten van de rijbanen als door handhaving. De gemeente neemt het beheer van de wegen in het landelijk gebied over van het waterschap, zodat dit beter geregeld kan worden.
   
 13. In Edam en de Zeevang liggen veel wegen die ongeschikt zijn voor zwaar verkeer, waardoor trillingen en grondverplaatsingen ontstaan. We weren dit verkeer zoveel mogelijk van de wegen waaraan kwetsbare woningen staan.