Dat willen we doen door te focussen op burgerschap. Hierbij leren kinderen meedoen aan de maatschappij, via stages en uitstapjes. Daarnaast leren jongeren ook hoe zij zelf een mening kunnen ontwikkelen, hoe de politiek werkt en hoe zij hun mening – als zij dat willen - kunnen omzetten in politieke actie.

Verder focussen we op technisch onderwijs van een hoog niveau. Onze economie draait voor een groot deel op techniek en dus is het belangrijk om goed opgeleide mensen te hebben voor het werk in deze sector. Techniek is ook van groot belang in de energietransitie. Een investering in het technisch onderwijs is een investering in onze toekomst.

Binnen onze gemeente hebben we een compleet onderwijsaanbod met een goede reputatie. Dat is maar goed ook, want onderwijs wordt voornamelijk door de landelijke politiek en door scholen zelf geregeld. De gemeente heeft niet erg veel invloed, maar kan er wel voor kiezen om zaken te faciliteren en stimuleren. Denk aan initiatieven voor overleg en samenwerking, financiële injecties en zelf ontwikkelde programma’s.

Wat we gaan doen:

 1. We gaan aan de slag met initiatieven om burgerschap concreet te maken. We besteden aandacht aan vrijwilligerswerk en bieden kwalitatieve en zinvolle stageplaatsen. De gemeente werkt mee aan het vormen van een divers aanbod aan buitenschoolse activiteiten, waarmee scholieren hun horizon kunnen verbreden.
   
 2. De politiek voelt voor veel scholieren als een ver-van-mijn-bed-show, terwijl er belangrijke besluiten worden genomen. We laten zien hoe de lokale politiek werkt via rondleidingen, een model- gemeenteraad en door scholieren te betrekken via de Jongerenraad. Zo willen we scholieren inspireren om later betrokken burgers te worden. 
   
 3. Kwalitatief technisch onderwijs heeft prioriteit in onze gemeente. Goed opgeleide technici zijn essentieel voor de uitdagingen van morgen. Bij de Triade ondersteunen we scholing in samenwerking met bouw- en installatiebedrijven. We stimuleren samenwerking tussen het technisch onderwijs, bedrijven en het Don Bosco College.
   
 4. In Volendam kunnen kinderen alleen naar katholieke scholen. We zijn voor meer diversiteit in het aanbod, zodat kinderen en ouders meer te kiezen hebben. Bij het stichten van een nieuwe school stimuleren we initiatieven voor openbaar onderwijs.
   
 5. In de kernen van de Zeevang zijn vijf basisscholen. Het is belangrijk dat deze scholen blijven. Voor kinderen is basisonderwijs dicht bij huis belangrijk. Daarnaast draagt het hebben van een eigen basisschool bij aan de levendigheid van de kleine kernen. 
   
 6. Scholen kunnen een positieve rol spelen in de mentale gezondheid van leerlingen, door voorlichting, een veilige plek, en gezonde levenskeuzes te bieden. De gemeente vraagt hier aandacht voor bij schoolbesturen. Daarnaast zorgen we voor een effectieve samenwerking met de gemeentelijke jeugdzorg en jongerenwerkers om leerlingen met problemen goed te kunnen ondersteunen.
   
 7. Onze schoolgebouwen worden in de avonden, de weekenden en de schoolvakanties niet gebruikt. We stimuleren een dubbelfunctie van deze gebouwen. Buiten schooltijd kunnen schoolgebouwen onderdak bieden aan clubs, verenigingen en andere wijkfuncties. Zo worden de gebouwen beter benut en dragen ze ook bij aan de sociale structuur in de wijk.
   
 8. In het onderwijs wordt steeds vaker gebruik gemaakt van digitale middelen. Alle kinderen moeten over goede digitale apparatuur en internet kunnen beschikken. In de gevallen dat ouders dit niet kunnen betalen moet de gemeente bijspringen.
   
 9. We willen duurzame schoolgebouwen. Aan de hand van het gebouw leren kinderen over de voordelen van duurzaamheid en kringloopdenken. Het is belangrijk dat kinderen leren over afval, energieopwekking, tuinieren in een moestuin, boerderijdieren en insecten. De gemeente stimuleert deze ontwikkeling en draagt een steentje bij.