We staan op een keerpunt

Wachten kan niet meer. De klimaatcrisis, de wooncrisis en de slechte staat van de natuur vragen om actie. De coalitie van VVD, CDA, Lijst Kras en Zeevangs Belang heeft echt te weinig gedaan aan deze problemen. Ons gemeentebestuur heeft nauwelijks duurzame ambities. Met projecten voor betaalbare woningen is eindeloos getreuzeld. Onze natuur wordt opgeofferd voor bouwplannen, terwijl er betere oplossingen zijn.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We staan voor de keuze: gaan we door met dit tekortschietende beleid? Of kiezen we groene en linkse oplossingen waar we allemaal beter van worden?

Duurzaam, groen en sociaal

GroenLinks wil een samenleving waarin we de klimaatcrisis en wooncrisis eerlijk aanpakken. Een samenleving die onze prachtige natuur niet opoffert, maar juist versterkt. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Anders gezegd: het Edam-Volendam van GroenLinks is duurzaam, groen en sociaal.

Deze drie overkoepelende thema's zijn met elkaar verbonden. Het aanpakken van de klimaatcrisis biedt kansen om ongelijkheid tegen te gaan. Natuur maakt onze inwoners gezonder en beperkt de effecten van klimaatverandering. Het verduurzamen van de samenleving gaat klimaatverandering tegen, wat weer goed is voor de natuur. Door deze verbindingen op te zoeken komen we met oplossingen die elkaar versterken.

Onze belangrijkste plannen

 • Eerlijk aanpakken van de klimaatcrisis:
  In 2030 wekken we genoeg duurzame elektriciteit op voor al onze woningen. In 2040 is onze gemeente aardgasvrij. We investeren in zonnepanelen, isolatie en bewonersprojecten met energie-opslag. Onze inwoners delen mee in de opbrengsten van de energietransitie. Mensen met weinig geld worden geholpen.
   
 • Betaalbaar wonen voor iedereen:
  De gemeente gaat weer zelf betaalbare woningen bouwen. Op lege plekken (zoals het Tase-terrein) gaan we zo snel mogelijk aan de slag. We weren verhuurders uit wijken met betaalbare woningen. Elk bouwproject bevat minimaal 30% sociale huur.
   
 • Bescherm het open landschap:
  De Purmer en de Lange Weeren blijven groen. Het open landschap in de Zeevang blijft behouden. Woningbouw vindt plaats binnen de bestaande bebouwing. In de Zeevang bouwen we met respect voor de historische lintbebouwing.
   
 • Inclusieve samenleving:
  Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. We strijden tegen seksisme, racisme en homofobie. We bevorderen ontmoeting tussen mensen die normaal niet zo snel met elkaar om zouden gaan en geven voorlichting over sociale onderwerpen.
   
 • Meer geld en aandacht voor kunst en cultuur:
  Het aanbod van culturele activiteiten wordt versterkt. Organisaties krijgen meer steun van de gemeente We zorgen voor creatieve ruimte (broedplaatsen) voor onze kunstenaars en makers. Ook investeren we in talentontwikkeling.

Download het programma of de samenvatting in PDF-formaat, of bekijk de afzonderlijke thema's via de website. 👇

De thema's uit ons programma

zonnepanelen dak lucht
Klimaatverandering

Eerlijk aanpakken van de klimaatcrisis

De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan moeten we overschakelen op hernieuwbare energie. Dit vergt...

Lees meer
volendam groen
Natuur

Natuur voor mens en dier

Het gaat niet goed met de natuur. Groen en natuur worden op grote schaal vervangen door stenen. De overgebleven natuur staat zwaar onder druk door stikstof...

Lees meer
open landschap de purmer
Groen

Bescherm het open landschap

In Edam-Volendam gebeurt ontzettend veel. Omdat de ruimte beperkt is moeten we scherpe keuzes maken. Vaak gaat ruimte voor woningen en bedrijven ten koste van...

Lees meer
regenboogvlag
Gelijkwaardigheid

Inclusieve samenleving

Geen mens is precies hetzelfde. Verschillen maken onze samenleving mooier en krachtiger. Helaas gebeurt het nog te vaak dat mensen anders worden behandeld om...

Lees meer
grafitti
Kunst

Een broedplaats voor kunst en cultuur

Edam-Volendam ademt cultuur. Het vissersdorp Volendam, de kaasstad Edam, de droogmakerij Purmer en de polders van de Zeevang: allemaal hebben ze een eigen...

Lees meer
woonbood stelletje met baby
Wonen

Betaalbaar wonen voor iedereen

Een woning is een eerste levensbehoefte. Het is een plek om uit te rusten, te ontspannen en je veilig te voelen. Toch is wonen niet meer zo vanzelfsprekend. In...

Lees meer
Een microfoon tijdens een raadvergadering
Bestuur

Open en daadkrachtig bestuur

Een goed en stabiel bestuur is de voorwaarde voor een sterke gemeente. In de gemeenten om ons heen hebben we de afgelopen periode meerdere bestuurscrises gezien...

Lees meer
glazen flessen hergebruik
Economie

Circulaire economie

Een duurzame economie moet een circulaire economie zijn. Als we willen dat ons nageslacht nog een leefbare wereld heeft, moeten we grondstoffen voor ze...

Lees meer
fietspad fiets
Voetgangers

Fietser en voetganger voorop

Mensen zijn in eerste instantie voetganger, daarna fietser en dan pas automobilist. Lopen en fietsen zijn gezond en duurzaam. De drukte op wegen en...

Lees meer
onderwijs klaslokaal en kinderen
Onderwijs

Modern en goed onderwijs

Onderwijs is cruciaal voor de samenleving. Kinderen leren op school niet alleen taal en rekenen, ze ontwikkelen zichzelf ook. Goed onderwijs draagt bij aan...

Lees meer
persoon in een rolstoel
Zorg

Menselijke zorg

Goede zorg is een bouwsteen van de samenleving. Door de landelijke bezuinigingen op de zorg is geld voorop komen te staan, terwijl goede zorg juist draait om...

Lees meer
geld
Begroting

Het financiële plaatje

Voor de komende vier jaar hebben we een ambitieus programma opgesteld, vol met groene en linkse plannen. Deze plannen kosten de gemeente soms extra geld, maar...

Lees meer