Kostenvergelijking hergebruik Stadskantoor vs. nieuwbouw aan de Dijkgraaf Poschlaan

Op 19 oktober stemt de gemeenteraad naar verwachting over de locatie van het nieuw te bouwen Stadskantoor. Het college wil het Stadskantoor graag aan de Dijkgraaf Poschlaan bouwen, direct naast de CAI-mast. Bij de bouw moet volgens het college de concepten duurzaamheid, energieneutraliteit en circulaire economie centraal staan. Volgens GroenLinks is de duurzaamste variant - een uitbreiding en renovatie van het huidige Stadskantoor - echter onterecht buiten spel komen te staan. 

 

De optie 'hergebruik Stadskantoor' is in het verleden afgewezen op grond van een aantal belemmeringen. In een eerder artikel over deze kwestie tonen we aan dat deze belemmeringen niet onoverkomelijk zijn. Het genoemde tekort aan parkeerplaatsen is bijvoorbeeld op te vangen door de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. Om de haalbaarheid van optie 'hergebruik Stadskantoor' met deze extra maatregelen aan te tonen, hebben we een uitgebreide kostenvergelijking opgesteld. Hierin zijn de kosten van optie 'hergebruik Stadskantoor' vergeleken met de kosten van nieuwbouw naast de CAI-mast. Het resultaat: de kosten van optie 'hergebruik Stadskantoor' blijken vergelijkbaar met die van optie 'Dijkgraaf Poschlaan'. 

Deze bevindingen zijn door onze fractievoorzitter Nico van Straalen op 5 oktober gedeeld met de raadsleden en het college, door middel van onderstaande brief. GroenLinks is van mening dat de resultaten van de kostenvergelijking reden genoeg zijn om de tijd te nemen voor nader onderzoek naar optie 'hergebruik Stadskantoor'.

 

Geachte collega-raadsleden, geacht college,

 

Aan onze vragen aan het college over de optie verbouw/uitbreiding Stadskantoor was een theoretische berekening toegevoegd die uitging van globale kengetallen voor nieuwbouw en renovatie. Om een beter controleerbare vergelijking mogelijk te maken, is in bijgaande spreadsheet de volledige ‘Stadskantoor-variant’ in het spreadsheet van ICS gezet, waarbij voor alle onderdelen dezelfde prijzen en parameters als die van ICS zijn toegepast. Voor de renovatie, waarvoor wij geen ICS-cijfers beschikbaar hadden, is van de ICS-normen een vierkantemeterprijs afgeleid, die tevens is geijkt aan de vierkantemeterprijs van ingenieursbureau ABT voor de renovatie van kantoordeel HHNK (raming uit 2013 van ingenieursbureau ABT i.o.v. de gemeente, geïndexeerd voor de bouwkostenstijging).

 

Zoals u kunt zien en controleren, komen daarmee de totale kosten, inclusief ondergronds en bovengronds parkeren, terreininrichting en tijdelijke huisvesting, op16.687.715 euro, dus nog steeds vergelijkbaar met het voor de CAI-nieuwbouwvariant berekende bedrag.

 

Deze berekening, opgezet volledig conform de systematiek van ICS en met gebruikmaking van de kengetallen van ICS, dient als vervanging van onze vorige berekening. Hoewel gedetailleerder en beter controleerbaar, is het nog steeds een theoretische berekening, in die zin dat deze niet gebaseerd is op een concreet (ver)bouwplan met bestek. Datzelfde geldt natuurlijk voor de berekeningen van ICS van de andere varianten. Daarom menen wij dat dit resultaat op zijn minst voldoende is voor bezinning op – en heroverweging van – de te maken keuze voor de gemeentelijke huisvesting.

 

Met vriendelijke groet,

 

Nico van Straalen,
 

fractievoorzitter GroenLinks.

 

Oordeelt u zelf. U kunt hieronder de kostenvergelijking inzien door op de groene pijl te klikken.