BEKEN KLEUR

Bierviltjesactie: de resultaten en de weg vooruit

In januari hield GroenLinks Edam-Volendam haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in de PX te Volendam. Het programma trok wederom veel publiek, en zorgde voor een drukke en gezellige sfeer. Met een knipoog naar de verkiezingen die toen nog aanstaande waren, hadden we naast het podium een stemhokje en een stembus neergezet. We vroegen onze gasten om hun wensen en ideeën voor de gemeente op een bierviltje te zetten en in de stembus te gooien. Met de meest voorkomende ideeën zouden we dan aan de slag gaan, om te kijken in hoeverre we deze kunnen realiseren.

Welnu, belofte maakt schuld. Met dit artikel willen we jullie informeren over de resultaten van de stembusactie, en hoe we hiermee verder willen gaan. Eerst de resultaten. In totaal zijn er 39 ideeën in de stembus gegooid. De kwaliteit van deze ideeën was verrassend hoog voor een evenement waarbij drank werd geschonken. De drie ideeën of wensen die het vaakst in onze stembus opdoken, zijn:

  1. Meer huurwoningen voor jongeren
  2. Horeca langer open
  3. Meer geld voor culturele activiteiten

In de komende periode gaan  we zoeken naar mogelijkheden om deze ideeën uit te voeren. Maar uiteindelijk kunnen wij dit niet zonder jullie hulp. GroenLinks Edam-Volendam probeert meer jongeren bij de lokale politiek te betrekken. Politiek raakt ons allemaal, al is de manier waarop niet altijd direct duidelijk. Naast het maken van plannen voor het hier en nu, moet de politiek ook vooruit kijken. Van besluiten die we nemen over bijvoorbeeld klimaat of volkshuisvesting, liggen de resultaten grotendeels in de toekomst. Wanneer actie op deze onderwerpen uitblijft, zullen het vooral de jongeren zijn die met de consequenties worden opgescheept.

Voor verschillende onderwerpen die spelen in onze gemeente heeft GroenLinks Edam-Volendam werkgroepen opgericht. In deze werkgroepen bespreken we hoe we onze ideeën in concrete plannen kunnen realiseren. Vind jij dat het tijd is voor verandering, en ben je bereid om jouw steentje bij te dragen? Meld je dan aan voor een van onze werkgroepen! Ze zijn te vinden op onze website, onder de tab ‘Doe mee’. Naast een korte beschrijving van iedere werkgroep vind je hier ook de contactpersonen.

Namens GroenLinks Edam-Volendam,

Sean Tol

https://edam-volendam.groenlinks.nl