Doe mee

Vind je net als GroenLinks dat het soms anders zou moeten en kunnen in Edam-Volendam? Kun je je vinden in onze standpunten en wil je meehelpen om deze te realiseren? Op deze pagina lees je hoe jij hieraan kan bijdragen. 

Blijf op de hoogte

Naast deze website is Facebook het primaire online mediakanaal van GroenLinks Edam-Volendam. Daarnaast informeren wij onze sympathisanten via e-mail over actuele zaken.

Kom naar onze evenementen

Met enige regelmaat organiseert GroenLinks Edam-Volendam bijeenkomsten of evenementen. Iedereen is hier welkom, lid of geen lid. Voorbeelden zijn onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie en Cartooning Syria. Deze evenementen bieden een gelegenheid om gelijkgestemden te ontmoeten. Houd onze mediakanalen in de gaten voor evenement-aankondigingen.

Neem contact met ons op

Heb je een idee, vraag of wil je je graag op een andere manier voor GroenLinks inzetten, wees dan niet bang om contact op te nemen. Contact opnemen kan zowel via onze Facebook-pagina als via een van onze bestuurs- of fractieleden

Werkgroepen

Werkgroep Duurzaamheid
GroenLinks heeft een zeer ambitieuze agenda als het gaat om duurzaamheid. Hergebruik van grondstoffen, tegengaan van vervuiling en beperking van de opwarming van de aarde zijn grote thema’s die de hele wereld aangaan. Deze werkgroep onderzoekt welke dingen wij in onze eigen gemeente kunnen doen om bij te dragen aan het bereiken van deze grote doelstellingen. Het karakter van de bijeenkomsten is brainstorming; we gaan geen rapporten schrijven. Uitwerking van ideeën moet plaatsvinden door de ambtelijke staf van de gemeente, die we erbij betrekken. De werkgroep is uitgebreid met een aantal leden van andere politieke partijen. Inspiratie en aanleiding zijn de door de gemeenteraad aangenomen moties over het klimaatakkoord van Parijs (14 juli 2016) en de windboom (15 december 2016).

ContactpersoonNico van Straalen

Werkgroep Gastvrij Edam-Volendam
In het najaar van 2015 werd Nederland geconfronteerd met een grote toename van vluchtelingen die hoofdzakelijk vanuit oorlogsgebied een veilig toevlucht zochten. De werkgroep Gastvrij Edam-Volendam staat voor een gastvrije ontvangst van vluchtelingen in onze gemeente.  Hoe kunnen wij een hecht sociaal draagvlak creëren voor een humaan beleid en een snelle en positieve integratie van statushouders? De werkgroep wil hieraan een bijdrage leveren door o.a. in gesprek te gaan met burgers die een angstig of afwijzend geluid laten horen. Door een thema-avond te organiseren voor en met statushouders met muziek, eten en culturele uitwisseling. Doel van de werkgroep is om duidelijk te maken dat voor een goede integratie meer nodig is dan alleen een dak boven je hoofd en een inburgeringcursus. Integreren lukt het beste als we ons als gemeente gastvrij opstellen en mensen de kans geven in onze samenleving op te gaan. 

ContactpersoonGudy van den Hogen

Werkgroep Groen
In het kader van de klimaatsverandering is er vanuit GroenLinks het initiatief gekomen om een werkgroep in het leven te roepen om  draagkracht voor vergroening te promoten. Amper een jaar geleden werd Operatie Steenbreek officieel gestart, een initiatief dat burgers aanspoort hun tuin te vergroenen in plaats van te verstenen (bestraten). Verstening vermindert de biodiversiteit en werkt wateroverlast in de hand. Reeds vele gemeenten hebben zich hierbij aangesloten en ondersteunen de burgers met het vergroenen van hun omgeving. Graag zouden wij zien dat ook onze gemeente zich hierbij aansluit , er heeft reeds een eerste gesprek  met de wethouder plaatsgevonden. De gemeente is voornemens een groenplan op te stellen. in de tussentijd voert de werkgroep Groen actie Tegel eruit Plantje erin.

ContactpersoonWillem Jonk

Werkgroep Jongerenhuisvesting
GroenLinks vindt jongerenhuisvesting in deze gemeente een ondergeschoven kindje: wie hier als jongere wil (blijven) wonen maar zich geen koopwoning kan veroorloven, kan slechts bij de ouders blijven wonen. Huurwoningen zijn schaars en duur, en andere opties (bijvoorbeeld wooneenheden voor jongeren, groepswoningen, huurwoning delen) zijn er niet. Het valt niet mee daar verandering in te brengen, maar onze werkgroep Jongerenhuisvesting probeert dat toch, op alle mogelijke manieren: overleg met corporaties, publieksactie(s), vragen/acties richting gemeenteraad, en alles wat we nog meer kunnen bedenken. Wie daaraan mee wil doen is altijd welkom.

Contactpersoon: Sean Tol

Werkgroep Onbeperkt Werk
'Onbeperkt Werk' is de naam van een werkgroep die zich bezighoudt met het vinden van werk voor mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt.De werkvoorziening de Baanstede houdt op te bestaan, ondanks het nuttige werk dat door de werknemers met wsw-indicatie wordt verricht. Dat betekent dat zij elders geplaatst moeten gaan worden. Dat kan bij een reguliere werkgever, maar er kan ook werk ‘gemaakt’ worden, bijvoorbeeld in een theetuin en bij een buurthuis. De werkgroep draagt ideeën aan. Onze werkgroep is blij met het initiatief om de afslag in Volendam te verhuren aan Odion, de instelling die mensen met een beperking begeleidt.

Contactpersoon: John Kluessien