Programmaplan 2019-2022

Hieronder het pleidooi van fractievoorzitter Nico van Straalen bij de bespreking van het gemeentelijk Programmaplan 2019-2022 in de gemeenteraadsvergadering van 12 juli 2012.

Herijking

De coalitie heeft  het coalitieakkoord bijgesteld. Toe maar! Er zijn nieuwe inzichten bij gekomen. GroenLinks vraagt zich af waar die vandaan komen. Heeft de coalitie 2 jaar geleden zo slecht nagedacht en konden de partijen niet verder kijken dan 2 jaar? En gaat de coalitie over 2 jaar weer iets anders doen? Het lijkt een eerder een gebrek aan strategie. De projecten gaan en komen, maar de strategie moet hetzelfde blijven, want die komt uit een maatschappijvisie of een levensovertuiging. Die lijkt bij deze coalitie te ontbreken.

Planning & Control-cyclus

De planning & control-cyclus waar dit programmaplan deel van uitmaakt gaat hoofdzakelijk over plannen. Maar in de praktijk blijkt keer op keer (zie ook de jaarrekening 2017 dat de uitvoering van plannen de flessenhals is en dat dat leidt tot onderschrijding van de begroting. GroenLinks pleit voor aandacht voor monitoring en toezicht op de uitvoering van plannen. P&C is niet alleen planning maar ook control.

Programma 1 Bestuur

 • Dit is een belangrijk programma; er zitten verschillende zaken in die voor GroenLinks ook erg belangrijk zijn. De nadruk op dienstverlening op een hoger plan brengen vinden we belangrijk. We lezen ook dat de tevredenheid van de gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt wordt met het cijfer 7,1 (van 6,3 in 2013). De vraag is of dat een gevolg is van het huidige beleid?
 • Bij onderdeel organisatieontwikkeling: hier is nog veel te doen. Er zijn wel een aantal teams die goed lijken te functioneren, bijv. wijkontwikkeling en omgevingswet, maar als geheel lijkt de gemeentelijke organisatie niet stabiel, met teveel uitval en teveel verloop. GroenLinks vraagt aandacht voor talentbeleid. Probeer goede mensen vast te houden, niet teveel werken met jaarcontracten die drie keer vernieuwd worden en waarmee je mensen aan het lijntje houdt.
 • Gemeentelijke huisvesting: wij merken op dat de planning zodanig is dat de huisvesting gezocht wordt binnen de huidige gemeentegrenzen. Dat wil zeggen: er wordt geen rekening gehouden met een mogelijke fusie met Waterland. Is dat juist?
 • Gemeentelijk herindeling: dit onderwerp ontbreekt geheel! Alleen een paar uitermate vage opmerkingen op bladzijde 20. Terwijl dit hét onderwerp is voor de komende 2 jaar! GroenLinks voorziet een nieuwe herijking van het coalitieprogramma, volgend jaar al.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en Juridische Zaken

 • Hierbij hoort het repressiedeel van het programma LEF. Dit hebben we net besproken, dus wij zien er nu van af daar op in te gaan. Het is wel erg belangrijk.
 • Versterking organisatie kermis is als nieuw onderwerp toegevoegd. Niemand betwijfelt het nut daarvan, maar zijn we niet een beetje doorgeschoten met de bestuurlijke aandacht voor de Volendammer kermis? Het is maar een kermis. We hebben ook nog grote festivals (Klaphek, Singel) en talloze activiteiten die ook op de evenementenagenda staan en waar ook bestuurlijke aandacht voor nodig is. Dus wat GroenLinks hoeft dit punt niet met zoveel aandacht in het programmaplan te staan.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

 • In dit programma zien we veel plannen die over het algemeen (behalve Lange Weeren) de steun hebben van GroenLinks, zoals herontwikkeling Tase, Maria Goretti, Blokwhere, Botter, Korsnäs, cultureel centrum Oosthuizen; het past goed in onze “inbreidingsstrategie” als middel voor het oplossen van de woningbehoefte: niet het weiland volbouwen maar binnen de bebouwde kom bouwen.
 • We zien ook hernieuwde aandacht voor de Historische Scheepswerf aan het Slobbeland in Volendam, met een realisatie in 2019. We praten daar al zo lang over; het wordt tijd dat er eens iets gebeurt. We zien dat gedacht wordt aan een investering van 1,6 miljoen die 100% verhaald moet gaan worden op een exploitant. We zijn hier erg benieuwd naar en we hopen echt dat hier in 2019 een begin mee gemaakt wordt.
 • Milieu en duurzaamheid staat er een beetje verloren tussen. De ambities zijn goed, maar het is op dit moment nog moeilijk te beoordelen welke resultaten we zullen boeken. GroenLinks heeft gepleit voor EdamVolendam energie-neutraal in 2022. Hoe dat gaat uitpakken moeten we zien. Ook het klimaatakkoord van de regering is nog niet af. Het wordt wel tijd vinden wij, dat er iets van die onderhandelingstafel van Ed Nijpels doordringt naar de gemeentes. In ieder geval juichen wij het toe dat van onze gemeente, onmiddellijk na het tekenen van het intentieverklaring met 26 regionale gemeentes in Noord- en Zuid-Holland bij de nieuwbouw in de Broeckgouw over te gaan op gasloos. Het is duidelijk een experimenteerfase waar we in zitten.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

 • Hierover hebben we wel ideeën maar op dit moment geen opmerkingen.

Programma 5 Samenleving

 • In dit enorm omvangrijke programma gebeurt veel, en het heeft ook in grote lijnen de steun van GroenLinks
 • Het meest opvallende is natuurlijk het alcoholontmoedigingsplan (programma LEF). De kosten hiervoor zijn opgenomen in de going concernbegroting, maar we hebben de wethouder ook horen zeggen dat als hij geld tekort komt hij terug zal komen naar de raad met een voorstel. GroenLinks vindt het belangrijk dat de inspanningen in verhouding zijn tot de ambities.