Vanaf 1978 politiek actief in PPR/GroenLinks, 17,5 jaar raadslid geweest in Zeevang. GroenLinks omdat dit de partij is die in mijn ogen de beste milieudoelstellingen heeft, sociaal georiënteerd is en in de ruimtelijke ordening met de natuur rekening houdt.