In mijn vorige woonplaats was ik bestuurssecretaris voor het GroenLinks bestuur. Eind 2021 heb ik deze functie voor het bestuur Edam-Volendam van Gre Kwakman over mogen nemen.
Mijn reden om actief te worden in de politiek voor GroenLinks was de winst van Forum voor Democratie in de verkiezingen voor Provinciale Staten (2019). Bijdragen aan natuurbehoud, een circulaire, duurzame economie en inclusie zijn voor mij de grootste drijfveren.