In 2015 ben ik actief geworden bij de lokale afdeling van GroenLinks. Ik wilde graag een bijdrage leveren aan het linkse geluid in Edam-Volendam. De idealen van GroenLinks kwamen perfect overeen met de mijne. Daarnaast sprak de eigenzinnigheid van de afdeling mij enorm aan. Mensen als Nico van Straalen, Gudy van den Hogen en Witte Lous bleven strijden voor waar zij in geloofden, ondanks tegenstand en cynisme.

Eerst regelde ik vooral dingen op de achtergrond, maar langzaam veranderde dat. In 2018 ben ik benoemd tot steunfractielid. Als steunfractielid mag je het woord voeren voor je partij in de bespreekrondes van de gemeenteraad, waar voorstellen en besluiten uitvoerig worden besproken. Dat vond ik ontzettend leuk en interessant om te doen. Bij de verkiezingen van 2022 stond ik op de tweede plaats van de kieslijst, waardoor ik mezelf tegenwoordig raadslid mag noemen. Vanaf 12 oktober ben ik fractievoorzitter van GroenLinks, na het tussentijdse vertrek van Nico van Straalen.

Politiek draait voor mij om rechtvaardigheid. De politiek moet beschermen wat kwetsbaar is, zorgen voor bestaanszekerheid en gelijke kansen voor iedereen. Tegelijkertijd hebben politici een verantwoordelijkheid voor de toekomst. We mogen de jongeren van nu niet opzadelen met een verwoeste planeet. GroenLinks begrijpt goed dat de klimaatcrisis óók over rechtvaardigheid gaat. Samen met mijn partijgenoten wil ik met concrete plannen komen voor een groener en rechtvaardiger Edam-Volendam.

Als raadslid hou ik me bezig met de thema's duurzaamheid, wonen, ruimtelijke ordening en cultuur. Heb je een vraag, een opmerking of wil je meedenken over deze onderwerpen? Wees niet bang om een berichtje te sturen via de mail of sociale media!