Politiek en beleid heb ik altijd al ontzettend interessant gevonden. Daarom ben ik politicologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2015 ben ik actief voor GroenLinks, en in 2018 werd ik tot steunfractielid benoemd. Als steunfractielid mag je het woord voeren voor je partij in de bespreekrondes van de gemeenteraad, waar voorstellen en besluiten uitvoerig worden besproken. Dat vond ik ontzettend leuk en interessant om te doen.

Als nummer 2 en kandidaats-raadslid voor GroenLinks wil ik doorgaan met dit belangrijke werk. Onderwerpen als de energietransitie, betaalbaar wonen en ongelijkheid worden nu nog te weinig (of te vluchtig) besproken in de gemeenteraad. Dat is raar, want ze zijn belangrijk voor iedereen in de gemeente.

Ook heerst er in onze gemeente een bestuurscultuur waarin zaken 'even snel' in achterkamertjes worden afgetikt. De komende jaren wil ik met voorstellen komen om ons bestuur opener (en daarmee beter!) te maken. Iedere inwoner heeft het recht om te weten waarom en hoe bepaalde besluiten worden genomen. Dat is óók democratie.

Als raadslid wil ik me in het bijzonder inzetten voor betaalbaar wonen. De gemeente moet niet alles aan projectontwikkelaars overlaten, maar zelf de regie pakken om wonen weer betaalbaar te maken. Dat is de laatste jaren te weinig gebeurd.

GroenLinks is mijn partij omdat zij inziet dat onze economie radicaal moet veranderen. De 'oude' economie heeft ons de klimaatcrisis, de stikstofcrisis en grote ongelijkheid opgeleverd. GroenLinks gaat voor een duurzame samenleving waarin natuur, milieu en economie hand in hand gaan. Steun ons, en stem op 16 maart GroenLinks!