Bijna mijn hele leven gewerkt aan de volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing voor de gemeente Amsterdam, als afdelingshoofd en als projectmanager. Vanaf 2017 gepensioneerd en vooral nog actief in divers vrijwilligerswerk, onder andere als taalcoach voor statushouders, als fondsenwerver voor Huis aan het Water en als voorzitter/penningmeester van postcoderooscoöperatie Zon op Edam-Volendam. Daarnaast natuurlijk actief in GroenLinks Edam-Volendam, al vanaf begin jaren 70, toen het nog PPR heette. Altijd als (steun)fractielid, van 2002-2006 als raadslid en sinds 2010 ook als penningmeester.

Politiek moet voor mij eerlijk, open, sociaal en verstandig zijn, en dat vind ik hier alleen terug bij GroenLinks. Daarbij zijn voor mij, naast de gewone dagelijkse zaken, drie dingen heel belangrijk en urgent, dingen waaraan ook op lokaal niveau hard aan gewerkt moet worden:

  • het klimaatprobleem en de energietransitie,
  • de achteruitgang van onze natuur,
  • de bedreigingen van het open landschap dat ons omringt.

Mijn telefoonnummer is 06 3875 3877.