Veranderende klimaat

Donderdag sprak de gemeenteraad over de lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Dit is een plan waarin staat hoe de gemeente zich wil aanpassen aan het veranderende klimaat. De effecten van klimaatverandering zullen de komende jaren alleen maar erger worden. We krijgen onder andere te maken met hevige neerslag, lange periodes van droogte en extreme hitte. Het is belangrijk dat wij ons hier goed op voorbereiden, zodat de problemen in onze gemeente beperkt blijven.

Verharding

In onze gemeente zijn gebieden waar veel verharding aanwezig is. Het gaat hier bijvoorbeeld om tegels, asfalt of beton. Door deze verharding kan regenwater minder makkelijk wegtrekken in de grond. Bij hevige buien kan dit zorgen voor wateroverlast. In tijden van droogte kan het er juist toe leiden dat regenwater van de zeldzame buien de bodem niet kan bereiken. Dit probleem speelt vooral in particuliere tuinen. Volgens de uitvoeringsagenda is er ‘beperkt draagvlak’ bij inwoners van onze gemeente om de verharding weg te halen. Dit draagvlak moet dus vergroot worden. Maar hoe?

Subsidie

GroenLinks kwam met een voorstel om te onderzoeken of een subsidieregeling een oplossing kan bieden. Het idee is dat bewoners eerder aangezet worden om te vergroenen als hier een beperkte vergoeding tegenover staat. Als blijkt dat subsidie inderdaad leidt tot een groter draagvlak, dan moet de wethouder een plan maken om deze in te voeren. Dit voorstel kon op de goedkeuring rekenen van de hele gemeenteraad. De wethouder neemt het mee in de onderzoeken die opgezet worden.

Een groener Edam-Volendam

Een subsidie voor vergroening staat al lang op ons wensenlijstje. GroenLinks ziet het als een goede manier om te zorgen voor een klimaatbestendige en groene omgeving. We zijn blij dat de gemeente nu daadwerkelijk gaat onderzoeken of zo’n subsidie hier meerwaarde heeft. Hopelijk is dit weer een stap richting een groener en natuurlijker Edam-Volendam.

Sean Tol