Vieze bagger

De gemeente gaat de normen voor verontreiniging in bagger die op het weiland verspreid mag worden aanzienlijk verruimen. Dit staat in de Nota Bodembeheer die bij de raadsvergadering van 20 september is aangenomen. GroenLinks heeft hier niet mee ingestemd: de normen zijn te hoog, achterhaald en onveilig.

Licht verontreinigd bagger

De bagger in onze sloten is vaak licht verontreinigd. Bagger houdt alles vast wat van het weiland afspoelt, wat uit de lucht aan komt zetten en wat vanuit de grote rivieren onze sloten bereikt. Het is een probleem waar de overheid al jaren mee worstelt, want je wilt niet dat je elke schep bagger naar een depot moet afvoeren. Dat kost ontzettend veel energie aan transport en schoonmaken en is slecht voor het milieu en de portemonnee. Als de bagger schoon is wil je die het liefst direct op de kant zetten en over het land verspreiden. Maar als de bagger sterk verontreinigd is wil je dat voorkomen en daarvoor heb je normen: wat mag er maximaal aan verontreiniging in de bagger zitten wil je het veilig kunnen verspreiden?

Sterk verontreinigd bagger

De rijksoverheid heeft daarvoor jaren geleden normen vastgesteld, de zogenaamde klasse-2 baggerspecienormen. Die waren geïnspireerd op de problematiek in de haven van Amsterdam en Rotterdam. De maximale concentraties van verontreiniging zoals olie, teer en zware metalen die in havenslib mogen zitten zijn erg hoog. Ook voor de bodem onder industrieterreinen gelden hoge maximale waarden omdat dat daar nu eenmaal geen kinderen op spelen en je er geen groente op verbouwt. Maar de gemeente wil nu diezelfde hoge normen ook van toepassing verklaren op slootbagger die zonder beperking op het weiland verspreid mag worden. Onder deskundigen is bekend dat de normen van de klasse-2 baggerspecie onvoldoende zijn om groentes en andere gewassen op te verbouwen. Als je bagger met zulke hoge concentraties op het land gaat verspreiden kun je die grond al snel niet meer gebruiken voor akkerbouw of tuinbouw. De strenge normen die aangeven wat er maximaal in onze groente e.d. mag zitten, worden dan al gauw overschreden. In onze regio waar naast veeteelt ook veel akkerbouw is (Purmer, Beemster) zou dat een probleem worden.

Geen verontreinigde bagger op onze landbouwgrond

Om de zaak niet vast te laten lopen voert de rijksoverheid een flexibel beleid waarin veel overgelaten wordt aan de lokale overheden. Die kunnen zelf, kijkend naar hun eigen omgeving, normen vaststellen. Daar zijn verschillende methodes voor, die door het RIVM ontwikkeld zijn. Zo’n flexibele aanpak had Edam-Volendam ook kunnen kiezen. Maar de gemeente heeft zich er samen met de regio en met hulp van het ingenieursbureau LievenseCSO veel te gemakkelijk van af gemaakt. Zij willen voor onze weilanden de achterhaalde normen van klasse-2 baggerspecie hanteren. Die zijn veel te hoog en niet van toepassing op de slootbagger in ons landelijk gebied. Waarschijnlijk is de meeste bagger in onze sloten helemaal niet zo sterk verontreinigd, maar voor de gevallen waarin dat wel zo is wil je geen industrieel vervuilde grond op een landbouwperceel toelaten. GroenLinks roept de wethouder op om alsnog met de andere gemeentes uit de regio Waterland deze situatie te bespreken. De duurzaamheid die de gemeente hoog in het vaandel heeft, is immers ook van toepassing op de bodem waarop we leven.

 

GroenLinks Edam-Volendam

https://www.facebook.com/GroenLinksEdamVolendam

Nico M. van Straalen