Tot nu toe is de kwestie niet in het openbaar behandeld door de gemeenteraad. De insprekers Erik Besseling, Piet Koning en Mick Nolte hebben meerdere keren overlegd met en geschreven naar het college. Er is ook over gesproken in het fractievoorzittersoverleg, maar dit gebeurde achter gesloten deuren. GroenLinks vindt dat de gemeenteraad een bijeenkomst moet organiseren, waarbij ze zich grondig laat informeren over de kwestie. Dat is nodig om een goed onderbouwde beslissing te kunnen nemen. Het organiseren van zo’n informatieve bijeenkomst was een idee van de insprekers. Zij werken hier graag aan mee.

Het is geen gemakkelijke zaak. Het gaat om een historische, morele en economische vraag. Er is oriënterend onderzoek uitgevoerd door Lennert Savenije, een historicus gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog. Zijn conclusie was dat vragen over Van Baars collaboratie niet beantwoord kunnen worden zonder verdere studie. Savenije’s onderzoek was verkennend van aard en kan niet dienen als basis voor een beslissing over de straatnaam. Verder speelt de morele vraag over Van Baars schuld aan de deportatie van 22 Joden uit Edam en de moord op 21 van hen. Is het meewerken aan zo’n daad al niet genoeg reden om de straatnaam te veranderen, los van de discussie over de historische context? En natuurlijk is een straatnaamverandering in een winkelstraat een grote operatie. Dat levert overlast en extra kosten op waar ondernemers en bewoners vanzelfsprekend niet op zitten te wachten.

GroenLinks vindt dat we deze overwegingen in een openbare discussie moeten uitwisselen. De insprekers van vorige week gaven aan dat ze hun documentatie aan de raadsleden ter beschikking willen stellen. Wellicht dat daarnaast één of twee onafhankelijke deskundigen uitgenodigd kunnen worden. Raadsleden zitten er niet voor het gemak. Ze moeten ook in kwesties die historisch, moreel en politiek ingewikkeld liggen tot een beslissing kunnen komen. Dat mag de burger van de gemeenteraad verwachten. Daarom is het nodig dat we de kwestie Van Baar niet laten liggen, maar in alle openheid met elkaar bespreken.
 

Nico van Straalen, Sean Tol, Quinty van der Zee

Raadsleden GroenLinks Edam-Volendam