Teken de petitie 'Red de Zuyderzeedijk'!

De Zuyderzeedijk Alliantie heeft in samenwerking met de IJsselmeervereniging een petitie gelanceerd om het besluitvormingstraject omtrent de dijkverzwaring tijdelijk stop te zetten. De dijkverzwaringsplannen van het hoogheemraadschap (HHNK) zullen in huidige vorm de historische dijk onherstelbaar beschadigen. Dit terwijl er andere mogelijkheden zijn die onze veiligheid garanderen en tegelijkertijd onze prachtige dijk behouden. Met deze petitie wordt de Tweede Kamer opgeroepen om het besluitvormingsproces tijdelijk stop te zetten, zodat er meer onderzoek naar alternatieve plannen kan worden gedaan.

Gebruik de knop aan de rechterkant van uw scherm om naar de petitie te gaan.