Startnotitie

Het bouwen op het Tase-terrein kent een lange aanloop. In 2015 werd de gemeente eigenaar van het terrein. Nu – in 2022 – ligt er eindelijk een startnotitie. De startnotitie bevat uitgangspunten voor het project. Als de gemeenteraad het eens is over deze uitgangspunten, dan kan er een begin worden gemaakt met het uitwerken van concrete bouwplannen. Daarvoor moeten eerst nog een aantal onderzoeken worden gedaan. Ook worden omwonenden en andere belanghebbenden bij de plannen betrokken. Het plangebied bestaat naast het Tase-terrein ook uit de Steven van Dorpelhal, het achterliggende voetbalveld en de voormalige Vincentiusschool. Dit gebied wordt gebruikt voor het bouwen van nieuwe woningen. In de voorlopige planning kan de bouw pas in 2026 van start gaan.

Vertraging

Alle partijen hebben beloofd om snel nieuwe woningen te bouwen. Dat geldt ook voor GroenLinks. Daarom waren we blij dat het (demissionaire) college nog met een startnotitie kwam. We vinden dat we nu kunnen besluiten over deze startnotitie, ondanks dat er nog geen nieuw college is. Het document bevat geen uitgewerkte plannen. Bovendien is de gemeenteraad bevoegd om te besluiten. Uitstel leidt alleen maar tot nóg meer vertraging. Helaas dachten VD80, VVD en BVNL daar anders over. Zij willen wachten op een nieuw college. Hoewel de meerderheid in eerste instantie overtuigd leek door de argumenten van GroenLinks en Lijst Kras, stemden zij later toch tegen het nemen van een besluit. Met de zomervakantie in aantocht kan dit maximaal zes maanden vertraging opleveren.

Betaalbaar wonen

Op het vergrote Tase-terrein kan de gemeente echt meters maken met woningbouw. Door de ligging van het gebied kan er hoger worden gebouwd dan gebruikelijk. GroenLinks wil hier zoveel mogelijk woningen bouwen. In deze wooncrisis is het belangrijk dat we de grond voor woningbouw goed gebruiken. Door bijvoorbeeld vol in te zetten op ondergronds parkeren blijft er naast woningen genoeg ruimte over voor groen. Ook willen we échte betaalbare woningen. Het voornemen om 30% van het aanbod sociale huur te maken is een goed begin. Van de koop- en huurwoningen moet een flink aantal (bijvoorbeeld 30-40%) ook in de minder dure segmenten worden aangeboden. Zo krijgt een grote groep woningzoekenden de kans om midden in de oude kom van Volendam te wonen.

Meidoornstraat

In de startnotitie wordt voorgesteld om niet te bouwen op de plek van de oude Vincentiusschool. Dit terrein aan de Meidoornstraat zou een groene invulling moeten krijgen. We begrijpen hoe belangrijk groen is voor een buurt, maar hier schuurt het. Een deel van dit terrein zou namelijk gebruikt kunnen worden voor starterswoningen in het goedkope segment. Nu kunnen starters met weinig geld eigenlijk nergens terecht. Aan de Meidoornstraat liggen kansen om daar iets aan te doen. Daarom willen Lijst Kras, GroenLinks en de PvdA de startnotitie op dit punt aanpassen. Het college zou moeten kijken of hier starterswoningen kunnen komen. Wat GroenLinks betreft kan het andere deel van het terrein worden ingericht als buurtparkje voor de nieuwe en bestaande bewoners. Door het uitstellen van het besluit kregen we niet de gelegenheid om dit amendement in te dienen.

Niet afwachten!

Dat de coalitie-onderhandelingen zo lang duren is schadelijk. Dat komt vooral door de manier waarop men ermee omgaat. Soms is het nodig dat de gemeenteraad besluiten neemt om te voorkomen dat zaken stilvallen. Het is dan belangrijk dat zij in actie komt en niet lijdzaam afwacht. Natuurlijk hebben we (snel!) een nieuw college nodig, maar het bestuur van de gemeente moet in de tussentijd doorgaan. Helaas is het de gemeenteraad vorige week niet gelukt om haar werk te doen.

Sean Tol