BEKEN KLEUR

Red de tuinen met tegeltax

In de raadsvergadering van 16 februari riep GroenLinks het college op om iets te doen tegen het afdekken van alle tuinen met tegels, beton en asfalt. Als er nergens meer een stukje onbedekte bodem overblijft, leven er geen wormen meer en vertrekken ook de merels. Als alles bedekt is kan het water nergens anders heen dan direct afstromen in het riool, met het risico van overbelasting en overloop als gevolg. Als er geen plant meer groeit behalve in bloembakken wordt de bebouwde omgeving sneller warm, droog en onleefbaar als was het een woestijn.

GroenLinks riep met de motie het college op te overwegen een tegeltax in te voeren, een belasting op overmatige afdekking van particuliere grond, omdat mensen die dat doen in feite de wateroverlast en het verlies van natuurlijke buffering afwentelen op de andere buurtbewoners en de overheid.

Toen ons raadslid Witte Lous de motie had voorgelezen, vielen alle partijen er overheen, zoals verwacht. Maar wethouder Koning begreep het signaal; hoewel hij de motie afraadde onderschreef hij de negatieve effecten van bovenmatige afdekking van de bodem. Nadat het woord tegeltax twaalf keer in de vergadering was gevallen trok GroenLinks de motie terug. Het doel was bereikt.

Was het symboolpolitiek, zoals de PvdA zei? Het was eerder een speelse signalering van een serieus probleem. In dezelfde vergadering stemde GroenLinks tegen de derde ontsluitingsweg; ook dat was geen symboolpolitiek. En we hadden ook nog een motie voor het uitplaatsen van bedrijven die geluidsoverlast veroorzaken op het industrieterrein Julianaweg. Evenmin symboolpolitiek, maar de motie haalde het niet.

GroenLinks had deze moties ingediend bij de bespreking van het omgevingsbeleidsplan, een erg goed stuk trouwens, vol met uitgangspunten die GroenLinks van harte kan onderschrijven. Het gaat de goede kant op want wethouder Koning beloofde dat hij bij het opstellen van de duurzaamheidsagenda (onderdeel van het omgevingsbeleidsplan) het klimaatakkoord van Parijs als inspiratiebron zal gebruiken. Dat is in lijn met een GroenLinks-PvdA-motie van 14 juli 2016 die daartoe opriep en die destijds unaniem is aangenomen. En zo gaat Edam-Volendam langzaam maar zeker werken aan een groene en duurzame leefomgeving die het doorgeven waard is.

Nico M. van Straalen

Fractie GroenLinks

https://edam-volendam.groenlinks.nl

https://www.facebook.com/GroenLinksEdamVolendam