Maar niet alleen GroenLinksers waren van de partij, ook veel niet-politieke burgers die zich oprecht zorgen maken over de plannen van de gemeente om het deel van de Purmer tussen Edam en Purmerend de bestemming bedrijventerrein te geven. In het door de gemeenteraad goedgekeurde scenario wordt nu eerst het achterste deel, vanaf Purmerend tot de Oosterweg, ingericht en tegelijkertijd wordt onderzocht of het stuk tussen de Oosterweg en Edam erbij getrokken moet worden of dat daar misschien het stadion van FC Volendam geplaatst kan worden.

Het is veel Edammers een gruwel. Dit scenario leidt tot een verstedelijking van de noordwestrand van Edam; Edam en Purmerend groeien aan elkaar vast. De gemeente hoopt dat bedrijven van industrieterrein Julianaweg in Volendam naar de Purmer gaan verhuizen, maar de animo is gering en er is geen beleid om dat te gaan stimuleren. Bovendien is er ook nog ruimte op Baanstee-Noord. Het gevaar is levensgroot dat het nieuwe gebied vooral bedrijven uit de regio aantrekt, zodat we er een groot regionaal industrieterrein bij krijgen terwijl er aan de Julianaweg niks verandert en daar ook geen woningen gebouwd gaan worden.

De omwonenden van de Purmer hebben een petitie georganiseerd die nu door meer dan 1000 mensen ondertekend is. “De politiek onderschat hoeveel verzet er is tegen dit onzalige plan”, zei fractievoorzitter Nico van Straalen bij het LOVE-verkiezingsdebat van afgelopen zaterdag. Bovendien doet de politiek net alsof het gebied al in handen is van de gemeente, maar dat is helemaal niet zo. Er zijn melkveehouders met een goed lopend bedrijf die hun grond helemaal niet willen verkopen. Het is een financieel hachelijk zaak er is nog een goede kans dat het hele plan niet doorgaat.

De protesterende Edammers liepen door tot aan de Jan Koningbrug aan de rand van Edam, waar met uitzicht op de Purmer een groepsfoto gemaakt werd van de deelnemers. Deze foto is af te laden van de website van GroenLinks Edam-Volendam. Fractie en bestuur GroenLinks bedanken alle deelnemers aan de protestmars voor hun steun. En we herhalen hier nog één keer de leus die zo luid klonk op een rustige zondagmiddag:

WEES WIJS, DE PURMER MAG NIET GRIJS, WAT WE MOETEN DOEN, HOU DE PURMER GROEN!

nico dam start purmermars
purmermars dam start
purmermars
foto groep purmermars