Uit onderzoek blijkt dat mooie natuur in de directe omgeving een positief effect heeft op ons welbevinden en gezondheid. Net als we houden van onze huisdieren, honden en katten houden de meeste mensen ook van vogels, vlinders en een egel in de tuin of een salamander in de vijver.

Maar het onderhoud van groen en natuur (de bioloog zegt: de biodiversiteit) in onze woonwijken gaat niet vanzelf. Het gemak van tegels in de tuin, parkeerplaatsen voor onze auto’s en vrij zonlicht in de tuin is duidelijk. Die belangen gaan vaak boven de natuur. Om de natuur in de bebouwde omgeving genoeg ruimte te geven en de biodiversiteit te herstellen moeten we aan de slag. Dat geldt voor de gemeente, maar ook voor de burger zelf.

GroenLinks wil zich inzetten om Edam-Volendam groener te maken. De gemeente heeft hierbij een dubbele rol. Aan de ene kant moet zij zelf actie ondernemen door bijvoorbeeld meer bomen te planten of de openbare ruimte anders in te richten. Aan de andere kant zou zij burgers de mogelijkheid moeten bieden om hun omgeving te vergroenen. Veel mensen zijn best bereid om de handen uit de mouwen te steken voor een groenere buurt of straat.

Edam-Volendam heeft zich in 2019 aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van “Operatie Steenbreek”. Daarin worden allerlei kleinschalige initiatieven aangemoedigd. Wegbermen hoeven geen groene woestenij te zijn, er kunnen duizend bloemen bloeien. Akkerranden kunnen bijenparadijzen worden en weilanden een zee van boterbloemen. Naast dat de gemeente dit zelf kan regelen, zou zij ook vrijwilligersinitiatieven moeten stimuleren. Onder de vlag ‘Adopteer een Straat’ worden in Eindhoven bepaalde gebieden groener gemaakt door groepen vrijwilligers. Wat daar kan moet hier ook kunnen!

GroenLinks wil zich ook inzetten om de achteruitgang van vogel- en insectenpopulaties te stoppen. Maak de natuur aantrekkelijker voor dieren door het ophangen van nestkastjes, het weghalen van tegels, de aanleg van moestuinen op braakliggend terreinen, het toestaan van geveltuintjes. Er moet ook meer aandacht komen voor dieren bij de inrichting van de openbare ruimte, zoals installeren van kattentrapjes en het uitbreiden van losloopgebieden voor honden. Op enkele plaatsen wordt het al gedaan. De gemeente moet zulke initiatieven ondersteunen. Want als de natuur een stootje kan hebben kunnen wij dat ook.

Nico van Straalen