Wat gaat er fout?

Onze huidige strategie heet omgekeerd inzamelen. Dit houdt in dat mensen meer moeite moeten doen voor het weggooien van restafval, en wat minder moeite voor het weggooien van recyclebaar afval zoals gft. Daarnaast doen we aan nascheiden, wat betekent dat niet jij maar een machine het plastic uit het afval haalt. Het grote nadeel van onze gekozen methode: het werkt niet goed genoeg. Er is namelijk geen enkele gemeente in Nederland die met deze strategie de doelen haalt die we moeten halen.

Waarom is dit erg?

Om twee redenen: het milieu en de kosten. Door goed te recyclen kunnen we dingen als plastic hergebruiken, hoeven we afval niet te verbranden en verminderen we uitstoot. Daarnaast is onze huidige methode hartstikke duur, omdat we zoveel restafval hebben. Daarom is onze afvalstoffenheffing hoger dan het gemiddelde in Nederland, en die heffing is niet eens voldoende om alle kosten te betalen. Hierdoor betalen onze inwoners dus meer dan in andere gemeenten voor hun afval.

Wat nu?

Gelukkig had het rapport ook wat aanbevelingen. Voor ons was de belangrijkste aanbeveling om over te stappen op tariefdifferentiatie en bronscheiding. Deze methoden zorgen voor betere afvalscheiding. Tariefdifferentiatie betekent dat je betaalt voor de hoeveelheid restafval die je weggooit, terwijl je al je gerecyclede afval gratis weggooit. Daarnaast gaan we dan weer zelf ons afval scheiden, in plaats van dat een machine dit doet. Want wij mensen doen dit beter dan robots!

Eerlijk en goedkoop

Andere gemeenten in Nederland laten zien dat deze methode zorgt voor minder restafval en daarmee voor een lagere afvalstoffenheffing. In het oosten van Nederland, waar veel tariefdifferentiatie wordt ingezet, ligt de afvalstoffenheffing gemiddeld een stuk lager. Daarnaast is het een eerlijke methode. Iemand die veel afval produceert betaalt voor het verwerken van dit afval, iemand die minder afval produceert betaalt minder.

Een nieuwe manier

Voor GroenLinks is het al een tijdje duidelijk: ons beleid van omgekeerd inzamelen werkt niet. Tariefdifferentiatie met bronscheiding werkt wel. Andere gemeenten bewijzen het. Wij stappen daarom graag over op dit systeem. De rest van de gemeenteraad is nog wat minder zeker. Gelukkig gaan wij snel in debat over de basis van het nieuwe afvalbeleid. Wij hopen dat alle raadsleden zich verdiepen in de bewezen effectieve methoden om restafval te verminderen, zodat we een groenere en vooral goedkopere toekomst tegemoet gaan!

Quinty van der Zee
Raadslid GroenLinks