Het zwembad Warder en het Slobbeland staan echter onder druk. In de eerste weken van januari hebben de hoge waterstanden veel schade aangericht. Dat levert niet alleen veel financiële schade op, maar ook veel reparatie- en schoonmaakwerk voor de vrijwilligers. Alleen al in 2023 is zwembad Warder drie keer overstroomd. Aangezien hoog water in de toekomst vaker zal voorkomen staat het voortbestaan van deze voorzieningen op het spel.

GroenLinks vindt dat de gemeente zou moeten onderzoeken hoe zwembad Warder en het Slobbeland beschermd kunnen worden tegen waterschade. Deze recreatievoorzieningen zijn ontzettend belangrijk voor de sociale verbinding in onze gemeente. Het zijn voorzieningen voor de gemeenschap en door de gemeenschap, die steunen op de inzet van vrijwilligers. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college over de kwestie. We wilden onder andere weten welke beschermingsmaatregelen er genomen zouden kunnen worden.

De gemeente heeft een groep ambtenaren opdracht gegeven om kritisch te kijken naar hoe er is gehandeld tijdens de wateroverlast. Een onderdeel van de opdracht is ook om verbetervoorstellen te doen. In de antwoorden op onze vragen is toegezegd dat deze groep ook zal kijken naar mogelijke maatregelen bij zwembad Warder en het Slobbeland. De gemeente is ook bereid om in gesprek te gaan met de Alliantie Markermeerdijken over de kansen voor het aanleggen van een dijkje. GroenLinks is tevreden met deze positieve geluiden, al blijft het nog even wachten op de concrete resultaten. Buitendijkse recreatie zal altijd kwetsbaar blijven, maar met slim ingrijpen is de ergste schade hopelijk te voorkomen.

Sean Tol
Fractievoorzitter GroenLinks