Nou vort met dat plein

GroenLinks heeft bij de afgelopen raadsvergadering vóór het plan van het college gestemd om ruim 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Europaplein. Het was geen gemakkelijke beslissing; het voorstel was financieel slecht onderbouwd en aan de inspraak schortte ook het een en ander. Toch stemden we na wikken en wegen voor omdat met dit plan een belangrijk punt van het GroenLinks-verkiezingsprogramma binnen bereik komt, namelijk een autovrij Europaplein. Daar hebben we jarenlang op aangedrongen.

GroenLinks diende ook een motie in om een overdekte fietsenstalling in te richten op het nieuwe Europaplein. De plek die we in gedachten hadden was aan de zijkant van de Havenhof. Omdat er geen doorgang voor auto’s meer zal zijn naar de Rokersgracht ontstaat daar een ideale ruimte om fietsen neer te zetten, vlakbij de ingang. Het enige wat je hoeft te doen is een overkapping maken, vergelijkbaar met de overkappingen bij busstation Edam, want de fietsbeugels worden al gepland. Tegelijkertijd kun je ook de fietsen weren die nu iedereen kriskras neerzet op de stoep voor de ingang van de Havenhof.

Stimuleer het fietsen

Wij willen de omstandigheden zo aantrekkelijk mogelijk te maken om met de fiets naar het vernieuwde Europaplein te komen. Leg de fietser in de watten. Maak een overkapte stalling, zorg voor perslucht om de banden op spanning te brengen en leg oplaadpunten aan voor de elektrische fietsen. Ook zou men de verschillende fietsroutes die naar het centrum leiden onder de loep kunnen nemen. Op een positieve manier het autoverkeer terugdringen is onze gedachte. Dat is in de GroenLinks-filosofie onlosmakelijk verbonden met een autovrij Europaplein.

Motie overgenomen maar toch verworpen

We dachten dat het een makkie zou zijn met onze motie voor een overdekte fietsenstalling, want de wethouder had bij de eerdere behandeling van het Europaplein aangegeven dat hij speciaal rekening zou houden met de bereikbaarheid van het plein voor fietsers. Bovendien hadden wij al op 13 november 2014 een motie voorgesteld waarin het college werd opgeroepen: “zo snel mogelijk een overdekte fietsenstalling op het Europaplein te realiseren”. Deze motie werd toen niet in stemming gebracht omdat hij door het college overgenomen werd. Dus eigenlijk hadden het college en de hele raad al ingestemd met het plan dat we nu voorstelden! Desondanks werd onze motie op 14 september j.l. keihard afgewezen door de coalitiepartijen. Kunt u de logica van de politiek (Lijst Kras, CDA, VVD) nog volgen? Maar we blijven het proberen.

Europaplein moet nog wel een ziel krijgen

Laten we niet vergeten dat de stap die nu gezet is slechts het begin is. Het doel is een gezellig plein met een sfeer en uitstraling anders dan de dijk, een plein als aanvulling op het uitgaanscentrum van Volendam, een plein waar iedereen en vooral de inwoners van de gemeente graag naar toe gaan om elkaar te ontmoeten. Zulke gezelligheid koop je niet met klinkers alleen. Het is nodig dat het college ook nadenkt over de verdere inrichting van het plein, met lichte horeca, de mogelijkheid voor exploitatie van terrassen, een podium voor spontane en georganiseerde kleinschalige optredens, een symbool voor de duurzaamheid van onze gemeente, enzovoorts.

Als het plein een succes wordt zal het college het naar zich toe trekken, en gelijk hebben ze, maar wij weten dat het ook een van de vijf actiepunten was uit het GroenLinks verkiezingsprogramma 2014.

Nico van Straalen

Bestuur en fractie GroenLinks Edam-Volendam