In 2010 kwam Nico in de gemeenteraad voor GroenLinks, als één van de twee GroenLinks-raadsleden. Na het afscheid van Greta Blakborn in 2013 werd Nico fractievoorzitter. Zijn constructieve manier van debatteren, goedlachse karakter en zijn expertise als bioloog en ecoloog werden breed gewaardeerd binnen en buiten de gemeenteraad. Nico is drie keer lijsttrekker geweest, de laatste keer bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Nico: “Als je terugkijkt op wat we als partij tot stand hebben gebracht kunnen we daar trots op zijn, vind ik. Veel van onze standpunten werden niet direct omarmd, maar na een tijdje kregen we toch andere partijen mee. Ik denk aan de autovrije dijk, de aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit, snelle fietsverbindingen en het cultuurbeleid. Maar er zijn ook dingen waar we nog steeds tegenaanlopen, zoals de sterke nadruk op zelfredzaamheid in het sociale beleid en het verkwanselen van het Edam-Volendamse deel van de Purmer.”

De lange periode waarin Nico fractievoorzitter was, zat vol grote ontwikkelingen: de nieuwe gemeentelijke taken in het sociaal domein, de fusie met de gemeente Zeevang, de plannen voor de Lange Weeren en het industrieterrein in de Purmer. De fractie was vaak kritisch en niet bang om afwijkende standpunten in te nemen, ook in lastige dossiers. In 2016 werd deze koers beloond toen GroenLinks voor het eerst drie zetels in de gemeenteraad bemachtigde.

Ook binnen GroenLinks Edam-Volendam is het nodige veranderd. Bij de laatste verkiezingen stonden voor het eerst vier jonge mensen in de top 10 van de kandidatenlijst. Sean Tol en Quinty van der Zee kwamen in de gemeenteraad. Sophie Basseleur voert daarnaast als steunfractielid het woord in het raadsplein. Nico vindt het ontzettend leuk om samen te werken met deze nieuwe generatie GroenLinksers. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de fractie het GroenLinkse geluid in de gemeenteraad na zijn vertrek goed vertegenwoordigt.

Nico: ‘’De opkomst van de nieuwe generatie is een goed moment om een stap terug te doen. Ik wil meer tijd besteden aan mijn andere bezigheden, zoals het voorzitterschap van Glasaal Volendam BV en het secretarisschap van de RK Nicolaaskerk in Edam. Ook wil ik een aantal boeken schrijven en lezingen houden over mijn favoriete onderwerp: de evolutiebiologie. Ik weet zeker dat Sean, Quinty en Sophie het ook na mijn vertrek uitstekend zullen doen. Ik neem met een gerust hart afscheid van de gemeenteraad en mijn plek in de fractie.’’

Nico zal afscheid nemen in de raadsvergadering van 14 september. Hij blijft nog wel actief in de partij. Sean Tol volgt Nico op als fractievoorzitter. De vrijgevallen zetel wordt ingenomen door Sophie Basseleur. De planning is dat zij op 12 oktober wordt geïnstalleerd. De fractie en het bestuur danken Nico voor zijn jarenlange inzet voor GroenLinks Edam-Volendam.