Natuurlijke tuinen zijn er steeds minder. Niet alleen in onze gemeente, maar overal. Het beton rukt op. Ook heggen verdwijnen. Veelal worden deze vervangen door  schuttingen. Een mooi gezicht is het niet, maar belangrijker is dat vogels zoals mussen en andere dieren  niets meer te zoeken hebben in een steriele omgeving. 

Milieu taks

Regenwater kan in een betegelde tuin niet meer voldoende door de bodem worden opgenomen, met als gevolg - behalve een verstoord bodemleven, wateroverlast in de huizen, overlopende riolen en natte straten. Riolen moeten daarom worden aangepast. Dat gaan we op den duur in de portemonnee merken. Hierop vooruitlopend heeft Groen Links in de gemeenteraad het gehad over het instellen van een milieu taks, een belasting op overmatige afdekking van particuliere grond omdat mensen die dat doen in feite de wateroverlast en het verlies van natuurlijke buffering afwentelen op andere buurtbewoners en de overheid. Natuurlijk is een milieu taks nu nog een beetje irreëel. Eenvoudiger is de tuin uit eigen beweging niet al te waterdicht maken. Een buurtclubje van enthousiaste  bewoners zou kunnen helpen, met als doel een mooie milieuvriendelijke tuin.

Rol gemeente

De Gemeente zou een en ander kunnen stimuleren. Inmiddels heeft de werkgroep  een gesprek met wethouder  Runderkamp  gehad over een verdere vergroening. De Gemeente was positief. Tenslotte is burgerparticipatie tegenwoordig in! Ook de gemeente moet zijn best doen groene plekken wat aardiger te maken en kan hulp van burgers vragen. Ook in andere gemeenten gebeurt dit. Het is ook nog kostenbesparend als burgers ook wat doen om het mooier te maken. Wij hebben geconstateerd dat de betreffende ambtenaren ook maar wat graag willen! Tegenwoordig wordt vanwege kosten alles gemaaid en dat is het veelal. Voor niemand leuk.

Acties

Kortom maak van uw eigen tuin een gebiedje waarin bijen, vogels, vlinders, etc. weer welkom zijn. Dit kan als tegels niet de overhand hebben. Probeer daarbij alvast een buurtclubje te vormen. Wie weet hoe informatief, gezellig en leuk dit kan worden. En gemeente probeer wat meer geld voor het groen over te hebben. Hoe de structuur gaat worden tussen enthousiaste burgers,  de groen- ambtenaren en eventuele subsidie van de gemeente moet nog worden uitgedacht.  Ideeën  zijn welkom.

 

Werkgroep Groen

Info Wim Jonk tel.0634815393

 

(Foto: Henk van Veelen)