BEKEN KLEUR

Lange Weeren opgeofferd voor onnodige woningbouw

De hazen rammelen in de weilanden van de Lange Weeren. Maar het zal niet lang meer duren, ze moeten plaatsmaken voor woningen. De groene driehoek die begrensd wordt door de Zeddeweg, de Blokgouw en de N247 zal veranderen in een woonwijk. Het landschap raakt weer een stukje bufferzone kwijt, de bewoners van de Blokgouw hun uitzicht en de hazen hun habitat. De bebouwing van Volendam begint straks bij het motel.

Vorige week donderdag stemde de meerderheid van de gemeenteraad in met een notitie over nut en noodzaak van bebouwing van de Lange Weeren. Hoewel het gepresenteerd werd als een discussiestuk en er zelfs een scenario opgenomen was waarin de Lange Weeren open zou blijven, was de opzet van wethouder Koning van het begin af aan duidelijk: er kan gebouwd worden, er moet gebouwd worden, en er zal gebouwd worden. Het aantal huizen staat nog niet vast. De gemeente gaat samen met projectontwikkelaar Scholtens onderzoeken hoeveel huizen er gebouwd kunnen worden. Ook moet er nog zoiets als een woonvisie in gefrommeld worden, maar dat is bijzaak.

GroenLinks was de enige partij die tegen bebouwing van de Lange Weeren stemde. De andere twee oppositiepartijen, PvdA en VD80, zijn niet principieel tegen bouwen, maar hadden net als wij bezwaar tegen het feit dat besloten wordt tot bouwen zonder dat er een woonvisie aan ten grondslag ligt. De woonvisie was namelijk in december door wethouder Koning teruggetrokken en niet goedgekeurd in een raadsvergadering. Desondanks stelden PvdA en VD80 zich tevreden met de toezegging van de coalitie, verwoord in een amendement van Lijst Kras, dat de woonvisie betrokken zal worden in het onderzoek naar de bouw in de Lange Weeren.

De gemeente besluit tot bouwen in de Lange Weeren terwijl het Korsnäss-terrein in Edam al jaren braak ligt, het Waterrijk in Oosthuizen nog niet voor de helft bebouwd is en het Tase-terrein, de Maria Goretti-locatie en de Seinpaal nog niet ontwikkeld zijn. Ga dat maar eens uitleggen aan de bevolking. Dat valt niet uit te leggen.

GroenLinks was vorige week donderdag de enige partij die de natuurwaarden van het open landschap aan de orde stelde. Geen van de andere partijen noemde het feit dat de hazen en de weidevogels ook een plek verdienen in de omgeving van Edam en Volendam. Geen van de andere partijen had het over het verlies van het open landschap, zo kenmerkend voor het Waterlandse platteland en zo aantrekkelijk voor de toeristen. De liefde voor de natuur wordt door alle partijen alleen met de mond beleden; zodra economische belangen een rol spelen moet de natuur wijken. Dat bleek ook al bij de onnodige uitbreiding van het industrieterrein Oosthuizerweg, een plan dat gelukkig door de Raad van State afgeblazen is.

Is de woningnood in Volendam en Edam zo groot dat de Lange Weeren opgeofferd moet worden voor een nieuwbouwwijk? GroenLinks vindt dat de noodzaak tot bouwen absoluut niet is aangetoond. De gemeente baseert zich op een rapport van bureau Companen maar daarin staan opgeklopte cijfers die naar het doel toe redeneren. Zo gaat men bijvoorbeeld uit van een stijging van het aandeel eenpersoonshuishoudens, waardoor tot 2020 het aantal huishoudens in de gemeente met maar liefst 630 zou stijgen, ondanks een bevolkingsafname van 190 personen. Dit zou komen door ‘processen van individualisering en vergrijzing’. Als antwoord op een vraag van GroenLinks hierover verwijst men naar CBS-cijfers. Op basis van deze cijfers komen onze eigen rekenmeesters, die heel goed kunnen rekenen, echter uit op een toename van 450 huishoudens, als je er van uitgaat dat de woningverdunning in de toekomst in hetzelfde tempo doorgaat. Dat is geen 630, zoals Companen stelt. En dan heb je de afname van 190 bewoners in die periode nog niet eens meegeteld!

In het rapport van Companen staat verder nadrukkelijk vermeld dat het zogenaamde ‘tekort’ van 488 woningen uitgaat van een verwachte piek in de woningbehoefte rond 2030. Daarna daalt de woningbehoefte weer met 140 woningen. Dus als er op basis van deze berekening gebouwd wordt zou er al vóór 2022 een overschot van 222 woningen in de rest van de gemeente ontstaan, en na 2030 ook nog een overschot van 140 woningen in de kern Volendam.

Zo rammelt de onderbouwing aan alle kanten. De creatieve en opgeklopte rekenkunde lijkt mede ingegeven door de wens van de coalitie de Derde Ontsluitingsweg aan te leggen. Pas als er flink gebouwd wordt in de Lange Weeren is de financiering van de Derde Ontsluitingsweg rond te breien. Zo is er een dubieus verbond tussen een onnodige wijk en een dure weg, waarvan wij ons afvragen wie er beter van wordt.

Het is duidelijk dat de woningen in de Lange Weeren in hoofdzaak gevuld moeten worden met mensen van buiten de gemeente. Dat er in de regio Amsterdam extra woningen nodig zijn betwijfelen ook wij niet, maar de vraag is of de Lange Weeren daar een oplossing voor biedt. De werkgelegenheid zit hoofdzakelijk ten zuiden van Amsterdam. Of zoveel mensen uit de regio zin hebben om in Volendam te gaan wonen en elke dag in de steeds langer wordende files op de N247 te staan is de vraag.

Kortom, het was een dag die teleurstelde. Ga als troost nog even kijken naar de rammelende hazen.

Nico van Straalen

Fractie GroenLinks

https://edam-volendam.groenlinks.nl

https://www.facebook.com/GroenLinksEdamVolendam