Laat het overgebleven groen in Edam-Volendam onbebouwd!

Lokale GroenLinks-fracties in de Metropoolregio Amsterdam lanceerden op 11 maart samen een regionaal natuurpact om het groen te beschermen tegen de bouwplannen van dit kabinet. GroenLinks-lijsttrekker in Edam-Volendam Nico van Straalen heeft ook het natuurpact ondertekend.

Aanleiding is de oproep van minister Ollongren (D66) aan gemeentes om “lef” te tonen door ook te bouwen in het groen. GroenLinks Edam-Volendam noemt dat ‘eeuwig zonde’,  ‘onnodig’ en ‘ondoordacht ’. ‘Bouwen is het groen is kiezen voor de makkelijke weg. Er zijn veel betere alternatieven voorhanden. Met dit regionale natuurpact beschermen we ons kostbare groen en bieden we gezamenlijk weerstand tegen het gemakzuchtige bouwen in natuur’.

Ook GroenLinks vindt dat een beheerst bouwprogramma nodig is. ‘Tot 2040 zijn er netto circa 250.000 woningen nodig in de Metropoolregio Amsterdam. Een forse opgave. Maar dat hoeft niet ten koste te gaan van natuur en landschap. Er zijn mogelijkheden genoeg om binnenstedelijk te bouwen. Alleen vergt dat meer lef, visie en creativiteit dan het volplempen van natuur.’ Door regionale samenwerking kunnen gemeentes het groen niet alleen beter beschermen maar ook beter beheren en verbinden.

Omdat dit kabinet de suggestie wekt voor de makkelijke weg te kiezen, en niet voor gezond en groen, is dit natuurpact hard nodig. We dringen daarin aan op het maken van duidelijke afspraken tijdens de college-onderhandelingen in gemeentes van de regio, om het groen te beschermen. Dat betekent dat gemeentes de schouders er onder moeten  zetten om meer woningen binnen bebouwd gebied te realiseren. Regionale samenwerking kan voorkomen dat groene ruimtes tussen de gemeentes, zoals de Lange Weeren, allemaal volgebouwd worden.

GroenLinks Edam-Volendam vindt het belangrijk dat de open ruimte van het Noord-Hollandse landschap behouden blijft. Het is van groot belang dat iedereen kan genieten van gebieden zoals de Lange Weeren. Daar moeten we verantwoordelijk mee omgaan. In een gemeente met hoge natuur- en landschappelijke waarden is het goed wonen, werken en recreëren. Zo’n gemeente blijft ook aantrekkelijk voor toeristen.

Het Regionaal Natuurpact Amsterdam is een initiatief van de GroenLinks-fracties en lijsttrekkers in Diemen, Waterland, Amsterdam, Diemen, Waterland, Amsterdam, Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Velsen, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort.

 

Bijlage: regionaal natuurpact