Korsnas: eindelijk komt het er van!

Op uitnodiging van de gemeente werd onlangs het plan voor het Korsnasterrein gepresenteerd door de projectontwikkelaar. Dat werd echt hoog tijd: er is immers al een jaar of tien gepraat over de invulling van deze prachtige plek midden in de binnenstad van Edam. Een goede zaak dus. Ook is het fijn dat er meerdere betrokkenen over dit plan mee mogen praten, zoals omwonenden, winkeliers, Oud Edam en leden van de Seniorenraad. Maar vooral positief is dat dit gepresenteerde plan nog niet definitief is, want een paar belangrijke aspecten zijn nog voor verbetering vatbaar.

Auto’s, auto’s, auto’s…

De ontsluiting is in dit plan zo ontworpen, dat de auto werkelijk overal kan komen: op het Marken, in de Baanstraat, op de Vesting én tussen de blokken in op het binnenterrein. En dan niet alleen de auto’s van de nieuwe bewoners, maar van iedereen, ook van Baandervesting-bewoners, van bezoekers, van toeristen… Geen stukje van het plan is autovrij, en dat terwijl zovelen al zolang hebben gepleit – om niet te zeggen ‘gestreden’ – voor minder autoverkeer in dit plan en in de omgeving, en voor een autovrije Vesting, zoals Oud Edam, GroenLinks en vele omwonenden. Als dit plan zo wordt uitgevoerd, bezorgt dat zowel de nieuwe bewoners als de rest van Edam wederom een woonwijk die vooral op autoverkeer is afgestemd. En dat  in de monumentale binnenstad: dat mag natuurlijk niet gebeuren.

Een zee van blik…

Ook de eerder voor dit gebied geplande ondergrondse parkeergarage is in het huidige plan volledig verdwenen: al het blik komt gewoon weer op straat, op het binnenterrein en op de erven te staan, en ook het nieuwe ‘Baanplein’ is straks gewoon weer één groot parkeerterrein: een kale vlakte vol blik, en dat midden in een van Hollands mooiste oude binnensteden. Zelfs in Volendam is het de gemeente gelukt om de woningbouwvereniging een parkeerkelder te laten maken onder de nieuwbouw Julianaweg-Kielstraat, terwijl dat project nota bene voor tweederde uit sociale huurwoningen bestaat en er daar ook op straat nog parkeerruimte is. En dan zou het hier, in een plan met uitsluitend vrijesectorwoningen, in een overvolle historische binnenstad, niet mogelijk zijn? Dat zou  een kapitale blunder zijn. De kans om het goed te doen doet zich maar één keer voor, en wel nu. Als die nu niet gegrepen wordt, is die voor de komende honderd jaar verkeken. Ook daarom is het goed dat dit plan nog niet definitief is: deze blunder kan nog voorkomen worden. 

Meer levendigheid?

Naast eengezinswoningen en appartementen bevat het plan maar één andere functie, namelijk een bescheiden bedrijfsruimte – waar bijvoorbeeld horeca zou kunnen komen – aan het Baanplein. Dat is mooi, maar wel wat mager. De vurig gewenste levendigheid, die iedereen graag méér zou willen zien in de binnenstad, zal met alleen deze kleine horecavestiging niet echt goed van de grond komen. En tegelijkertijd is het nog maar de vraag of zo’n horecavestiging – koffiehuis, café, restaurant – op die plek, met uitzicht op een plein vol met geparkeerde auto’s, wel levensvatbaar is. Laat staan dat er op deze manier nog meer andere functies haalbaar zouden zijn, terwijl je die voor de levendigheid eigenlijk wel nodig zou hebben. Extra reden om het geparkeerde blik daar weg te halen en onder de grond te stoppen, zodat het Baanplein een écht plein kan worden.

En de jongeren…?

Laatste verbeterpunt in dit plan is dat betaalbare jongerenhuisvesting ook hier weer ontbreekt. Al te gemakkelijk wordt ervan uitgegaan dat het op zo’n plek, in de vrije sector, niet mogelijk zou zijn om ook voor minder welgestelde jongeren huisvesting te creëren. Maar dat kan wel degelijk. Met het concept van de ‘friendswoning’, een woning die aan meerdere alleenstaanden samen wordt verhuurd, is het mogelijk om ook voor díe groep betaalbare woonruimte te realiseren. Dat concept is en wordt al op meerdere plaatsen in het land toegepast, ook door projectontwikkelaars, ook in de vrije sector: bijvoorbeeld in Amsterdam door AM Noordwest, de ontwikkelingstak van de BAM, maar ook in andere steden. Pak dat ook hier een keer aan, ook onze jongeren willen graag op deze mooie plek wonen

Kortom: goed dat er nu eindelijk een plan op tafel ligt. Een prima ‘eerste’ aanzet voor een verantwoorde ontwikkeling van deze prachtige plek. Alleen op de hier genoemde punten is zeker nog verbetering nodig.

 

Herman Sier, GroenLinks Edam-Volendam.