GroenLinks heeft na dit bericht schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente. Uit de antwoorden blijkt dat nog wordt onderzocht of de kastanjebomen ziek zijn. Tussen de 3 en 5 bomen vertonen symptomen van de kastanjebloedingsziekte, maar voor de zekerheid worden 45 bomen onderzocht.

Een deskundig bedrijf is ingehuurd om het onderzoek uit te voeren. Omdat de kastanjebomen op de gemeentelijke lijst van bijzondere bomen staan wordt er extra gedaan om de bomen te behouden. Zo zal het bedrijf ook kijken of een behandeling mogelijk is zodat de bomen kunnen blijven staan.

De kastanjebomen aan de Zuidervesting zijn heel belangrijk voor het aangezicht van Edam. We hopen daarom dat de gemeente het maximale doet om deze prachtige bomen te behouden!