GroenLinks is tegen de verlenging van de gaswinning, in de Zeevang en overal. We moeten namelijk van het gas af. Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen zal de uitstoot van broeikasgassen terug moeten. De hele maatschappij moet over op duurzame energie en fossiele brandstoffen afzweren. Dan helpt het niet als we gas blijven oppompen voor langere tijd. Zolang je dat blijft doen werk je de energietransitie tegen. Dat is in strijd met het internationaal afgesproken beleid, in strijd met het rijksbeleid en ook strijdig met het duurzaamheidsbeleid van onze eigen gemeente. Ook wij zien dat er de komende jaren nog aardgas nodig is. Maar dan de winning maar gelijk verlengen tot 2039 gaat veel te ver.

In het radioprogramma lichtte Hilda Raasing, voorzitter van het dorpsradenoverleg de visie toe van de bewoners van de Zeevang. Ze maakte bezwaar tegen het feit dat niet alleen langer maar ook dat er meer kubieke meters per jaar onttrokken worden. In een brochure van het Ministerie staat namelijk vermeld dat er langer en meer gas gewonnen zal worden uit het Middelie-veld. In de uitzending was ook Sam Vroemer, directielid van de NAM die zeer stellig beweerde dat de productiesnelheid (aantal m3 per jaar) zeker niet omhooggaat. Volgens hem kan dat ook niet want het aantal boorputten blijft gelijk. Dat er in de brochure “meer” staat duidt op de totale hoeveelheid gewonnen gas, die groter wordt omdat ze langer door gaan. Wat werd er nu precies bedoeld met “meer gas”? Dat bleef onduidelijk.

GroenLinks vindt het ergerlijk dat dit soort rookgordijnen worden opgeworpen. Dat voedt het gevoel van de bevolking dat de communicatie niet te vertrouwen is. Aardwetenschapper en journalist Sam Gerrits, die ook in de uitzending was het daarmee eens. Hij wees erop dat de kans op aardbevingen toeneemt naarmate je meer gas aan een veld onttrekt. Het is alleen niet te voorspellen waar en wanneer bevingen zullen optreden. En ook lichte bevingen kunnen hard aankomen. Of het nu meer of langer is, de bewoners van de Zeevang moeten rekening houden met toegenomen kans op aardbevingen. Wat ons betreft stopt de gaswinning over een aantal jaar, vanwege de energietransitie en de aardbevingsrisico’s.
 

Nico M. van Straalen