GroenLinks is buiten de coalitie-onderhandelingen gehouden, ondanks bereidheid van onze kant om mee te doen. Dat betekent dat een groot deel van de progressieve inwoners van Edam-Volendam niet vertegenwoordigd wordt in de nieuwe coalitie. Dat gaat problemen geven.

Kijkend naar het coalitieakkoord moeten we constateren dat er nauwelijks urgentie ademt uit de teksten over duurzaamheid en energietransitie. Dat het wereldwijde klimaat verandert, dat de energieprijzen de komende jaren zullen exploderen met ernstige sociale problemen tot gevolg: het lijkt niet echt door te dringen. GroenLinks heeft in de campagne ideeën aangedragen op het gebied van lokale energie-opwekking en energie-opslag. Met energiecoöperaties, een klimaatfonds voor subsidies en een grote isolatie-campagnes kunnen we zorgen dat iedereen meeprofiteert van de energietransitie. Deze ideeën dreigen aan de coalitie voorbij te gaan.

De coalitie zegt dat de Purmer groen moet blijven, maar wil wel doorgaan met de plannen voor een industrieterrein. Dat kan niet allebei! Als men de Purmer groen wil houden is er maar één oplossing: afzien van de plannen voor het industrieterrein en het gebied gewoon agrarisch houden. Een industrieterrein is strijdig met groen houden. Het grenst aan volksverlakkerij om het anders voor te stellen. Het verhuizen van de bedrijven van het industrieterrein Julianaweg duurt mogelijk nog tientallen jaren. We zitten straks met een groot regionaal industrieterrein in de Purmer (dat ook nog eens jaren leeg zal staan), terwijl er in Volendam niks verandert. Onze aanpak kent minder risico: help bedrijven die willen te verhuizen naar andere industrieterreinen. Doe dit strategisch, zodat er aan de Julianaweg gebieden ontstaan voor woningbouw.

In het coalitieakkoord wordt kritisch gekeken naar de gemeentelijke organisatie. Men is van plan een “vlootschouw” te houden om te kijken waar teveel personeel aanwezig is. In de praktijk blijkt keer op keer dat er te weinig ambtenaren zijn om de plannen van de gemeente uit te voeren. Daarom houden we elk jaar geld over op de begroting. De uitbreiding van de wethouders-formatie met 0,7 fte (18% erbij) lijkt hier ook strijdig mee. Beter was het geweest als de coalitie had geïnvesteerd in de ambtelijke capaciteit. Daar zitten de knelpunten, niet bij de wethouders.

Dit zijn alleen maar de eerste indrukken. De coalitie nodigt ons uit om punten die wij aan het akkoord willen toevoegen, de komende maand aan te geven. Dat is een positief gebaar waar we zeker gebruik van gaan maken.

Nico van Straalen