Een belangrijk punt om het plan te laten slagen is basisschool de Piramide. Deze school vormt niet alleen de basis voor de kinderen die in de wijk wonen, maar biedt ook ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. In samenwerking met OPSPOOR worden oudercafés, verlengde schooldagen en een zomerschoolprogramma georganiseerd om de sociale verbinding in de wijk te versterken en leerachterstanden te voorkomen. GroenLinks ziet dit als een schoolvoorbeeld van een stevige en ambitieuze wijkaanpak.

Wij waren dan ook tegen het idee van enkele politieke partijen om de Piramide uit de wijk te halen. De Piramide is het hart van de Singelwijk én van het plan van aanpak. De school verplaatsen betekent dat een cruciale partner en maatschappelijke voorzieningen wegvallen. GroenLinks is daarom erg blij dat de gemeenteraad niet alleen het plan van aanpak heeft aangenomen, maar ook heeft besloten om de Piramide in de Singelwijk te houden.

Naast het besluit over de Piramide lag er ook een voorstel voor de Trimaran. Het plan was om deze school te verplaatsen naar een voetbalveld van EVC. GroenLinks miste een goede uitwerking van andere locaties dan de EVC. Onze voorkeur ging bijvoorbeeld uit naar het herbouwen van de school op de huidige plek. De argumenten om dit niet te doen vonden we zwak.

Een zorgvuldig besluit nemen is heel belangrijk. Daarom hebben we samen met andere politieke partijen de wethouder gevraagd om binnenkort terug te komen met een beter voorstel. Dan maken we opnieuw een afweging tussen alle mogelijke locaties.

De twee basisscholen in Edam hebben ons de afgelopen tijd veel beziggehouden. In de komende maanden spreken we weer over de Trimaran. We horen graag van omwonenden, ouders of andere betrokkenen naar welke locatie hun voorkeur uitgaat. Zo kunnen we een doordachte keuze maken over de locatie van de Trimaran. GroenLinks hoopt dat Edam snel twee gloednieuwe basisschoolgebouwen heeft waar de kinderen leerzaam en verbindend onderwijs kunnen volgen.

Quinty van der Zee