Gemeenschapsgeld

Sean wees ten eerste op de manier waarop wij in Edam-Volendam met gemeenschapsgeld omgaan. Onze gemeenteraad is enorm gefixeerd op geldzaken. Sommige politieke partijen willen altijd meer bezuinigen, of dat nu echt nodig is of niet. Die zuinigheid speelt ook bij de besluiten die we wel of niet willen nemen. Er wordt eerst gekeken naar het kostenplaatje en dan pas naar het maatschappelijk effect van besluiten. De gemeente is echter geen bedrijf. Zij moet durven investeren in zaken als woningbouw, natuur en armoedebeleid. Onze inwoners hebben geen belang bij vijfentwintig boekhouders in de gemeenteraad. Die willen dat wij komen met plannen waar de gemeenschap echt wat aan heeft. Voor GroenLinks blijft de belangrijkste vraag: hoe helpt deze investering onze inwoners en gemeenschap vooruit?

Armoede

Ten tweede sprak Sean zijn zorgen uit over de toegenomen armoede. In de laatste twee jaar zijn de kosten voor huishoudens flink toegenomen. Dit brengt vooral de mensen die toch al weinig te besteden hadden in financiële moeilijkheden. In 2021 leefden er volgens de cijfers van het CBS 1600 mensen in onze gemeente van een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Voor een alleenstaande is dat ongeveer €1400. Naar verwachting is het aantal mensen in armoede ondertussen nog meer gegroeid. GroenLinks vindt dat we het in onze gemeenteraad veel te weinig over armoede hebben. We hebben te weinig oog gehad voor de problemen waar deze mensen elke dag mee moeten dealen. Sean stelde voor dat raadsleden minstens één keer per jaar in debat gaan over het thema armoede. Daarnaast zou ‘bestaanszekerheid’ een ambitieuzere aanpak moeten krijgen in het gemeentebeleid.

Duurzaamheid

De energietransitie gaat de volgende fase in. Huiseigenaren zijn bezig met isoleren, veel bedrijven verminderen hun energieverbruik en de overheid komt met steeds meer duurzame plannen. GroenLinks vindt dat de gemeente moet zorgen dat iedereen kan meekomen in de energietransitie, dus ook mensen met een laag inkomen of mensen die niet zelf genoeg kunnen investeren. Volgens Sean gebeurt er in Edam-Volendam nog niet genoeg. Het duurzaamheidsbeleid is hopeloos verouderd. Er wordt wel gewerkt aan de fixbrigade en onderzoeken voor het aardgasvrij maken van woningen, maar als totaalscore is dit wat mager. Vanuit de Rijksoverheid en de regio komen er steeds meer regelingen waar onze gemeente bij kan aanhaken. Dat biedt ongelooflijk veel kansen om het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente te versnellen. Sean riep op om deze kansen aan te pakken en te bundelen tot één ambitieuze aanpak. Als we nu weer klein blijven denken benadelen we alleen onze eigen inwoners. GroenLinks wil snel samen aan de slag met de energietransitie.

Voorstellen

Tijdens de begrotingsraad worden veel voorstellen gedaan door de politieke partijen in de gemeenteraad. GroenLinks en de PvdA kwamen met drie voorstellen: een onderzoek naar de invoering van een gemeentepas, het verhogen van de giftendrempel voor mensen in de bijstand en het maken van een richtlijn voor kattentrapjes. Twee van de drie voorstellen zijn aangenomen en worden uitgevoerd. In onze volgende artikelen schrijven we hier meer over.