GroenLinks beschouwt voor

Op donderdag 8 november komen het college en de gemeenteraad vanaf 12.00 uur bijeen om de gemeentebegroting te bespreken. Er is een strak programma opgesteld, beginnend met broodjes en een soepje om in de stemming te komen. Daarna krijgt iedere fractie maximaal een kwartier voor de  algemene en/of financiële beschouwingen, waarop het college dan weer reageert. 

 

Ik word van zo’n uitgebreide lunch altijd een beetje ‘soezerig’, terwijl het toch wel belangrijk is om alert te blijven. Je zou al wegdommelend zomaar een motie of een punt van orde kunnen missen waarmee unaniem besloten wordt de boel maar op te doeken. Nee hoor, was maar een geintje. De laatste consternatie die ik heb meegemaakt dateert al weer van enkele jaren geleden. Toen stuurden we nog wel eens een wethouder weg. Of werd er tijdens een schorsing – met rode wangen van spanning – door een haastig gesmeed bondje van oppositiepartijen zelfs een motie van wantrouwen in elkaar gefröbeld (én aangenomen)

Het is tegenwoordig een stuk gezapiger in onze gemeenteraad. De laatste (fusie)verkiezingen werden in november 2015 gehouden en een raadsmeerderheid koos ervoor om de reguliere verkiezingen van 2018 over te slaan. Dat betekent dat de gekozen raadsleden en het  geformeerde college maar liefst zes jaar de banken mogen bezetten in plaats van de gebruikelijke vier jaar. De verschillende partijen hoeven zich in deze lange raadsperiode niet druk te maken om verkiezingscampagnes en de daarbij behorende emoties, zoals stemmingmakerij en polemiek in de lokale kranten. Zolang de coalitiepartijen zich als één front voor het college met hun wethouders scharen, heeft de oppositie van GroenLinks, VD80 en PvdA maar beperkte invloed. Het is trouwens een misvatting dat de wethouders eigendom van de coalitiepartijen zouden zijn, al wekt een voormalige coalitiepartij wel vaak die indruk met haar hang naar het verleden, toen alles nog zo van een leien dakje ging in Ruimtelijke Ordening met hún wethouder. En verschiet de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij vervolgens iedere keer van kleur in het fel verdedigen van zíjn nieuwe wethouder RO. De wethouders zijn in functie voor de gehele gemeente en haar raad, dat moge duidelijk zijn.

Laat deze interne brandhaardjes maar even rustig smeulen, het is vaak veel drukte om niets. Wij van GroenLinks vinden dat je als fractie je druk moet maken op de daarvoor bestemde momenten. Wij gaan donderdag 8 november het strijdtoneel op met ónze speerpunten uit óns verkiezingsprogramma 2016-2022. Wij kijken graag verder dan een college lang is, we focussen ook op de toekomst. Een goed gemeentebestuur gaat voor de langere termijn, houdt rekening met de generaties en de wereld na ons. Een daadkrachtige bestuurder durft ingewikkelde knopen door te hakken en schuift niet halfslachtig de hete aardappelen door uit angst om eventueel, misschien, mogelijk kiezers te verliezen. Dat bestuur durft bij voorbeeld eindelijk een besluit te nemen over een deugdelijk en noodzakelijk verkeer- en parkeerbeleid. Dat bestuur ondersteunt participatie-initiatieven vanuit de bevolking, en juicht deze ook toe.  Zoals bijvoorbeeld de actiegroep ‘Korsnas moet Beter’, waarbij betrokken burgers pleiten voor een parkeergarage en meer diversiteit in woningbouw, dus óók voor (huur)woningen voor jongeren, alleenstaanden en gezinnen met een  smallere beurs.

 

Wordt vervolgd in onze nabeschouwing op Facebook, website en in de Stadskrant en Nivo.

 

Gudy van den Hogen – GroenLinks Edam-Volendam