Goed nieuws over Korsnas!

Onlangs werd bekend dat B&W alsnog drie verschillende scenario’s voor het Korsnasterrein laat onderzoeken: naast het huidige plan van Bouwfonds ook twee varianten met ondergronds parkeren. Dat is goed nieuws, het zou immers eeuwig zonde zijn om deze – absoluut eenmalige – kans te missen. Daarnaast hebben de Edammers van ‘Korsnas moet beter’ nog meer belangrijke en waardevolle verbeterpunten aangedragen. Ook die moeten natuurlijk in het onderzoek meegenomen worden.

Alternatief plan

Het team van ‘Korsnas moet beter’ heeft naast hun bekende petitie, te vinden op (https://petities.nl/petitions/korsnas-moet-beter), aan alle raadsfracties een alternatief plan gepresenteerd. Na bestudering van dit plan zijn wij van mening dat het meerdere goede punten bevat, die zeker de moeite waard zijn om in het onderzoek mee te nemen. Naast het belangrijkste – ondergronds parkeren – zijn dat de volgende onderwerpen:

Gebruik het Baanplein!

In het plan dat de projectontwikkelaar in februari presenteerde, bleef de parkeerplaats aan de Baanstraat, het zogenaamde ‘Baanplein’, vrijwel volledig intact als parkeerplaats. Ook dat zou een gemiste kans zijn. Als je die auto’s onder de grond parkeert (met uitzondering van een aantal kortparkeerplaatsen voor winkelend publiek, kun je de rest van dat terrein aan het plan toevoegen. Dat biedt kansen, zowel voor méér woningen als voor een aantrekkelijk pleintje in de Edamse binnenstad.

Ontsluit door het midden!

Met een straat door het midden van het blok, in de lengte van het terrein, kun je de nieuwe woningen, een ondergrondse parkeergarage en de bestaande woningen op het Fardemterrein bereiken. Die straat kan worden aangesloten op de Baandervesting, direct voorbij Baanstraat 2. Daarmee kan zowel ‘t Marken als bijna de hele Vesting autovrij worden gehouden. Dat worden dan prettige woonstraten, aan het water en aan de Vesting, helemaal zonder auto’s. Nog een kans die te mooi is om te laten liggen.

Maak appartementen voor starters en voor ouderen!

Het moet toch mogelijk zijn om in dit plan – naast riante woningen in een duurdere prijsklasse – ook een redelijk aantal betaalbare appartementen voor starters en voor ouderen te maken. Verspreid in de binnenstad staan meerdere hogere gebouwen, ook aan de overkant aan de Nieuwe Haven. Daarom zullen enkele drielaagse appartementenblokken in het plan zeker niet misstaan. Dergelijke appartementen kunnen en moeten dan in een lagere prijsklasse gerealiseerd worden. Daaraan is immers grote behoefte.

Benut deze kansen!

Veel goede ideeën vanuit de inwoners van Edam, even zoveel kansen om dit plan beter te maken. Dit college zegt veel waarde te hechten aan burgerparticipatie. We vertrouwen er dan ook op dat het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen, met volwaardige deelname van de betrokken bewoners, zodat hun waardevolle inbreng tot zijn recht komt. Op die manier benutten we alle kennis om tot het beste Korsnasplan te komen.

 

Herman Sier, GroenLinks Edam-Volendam.