Onaangekondige kap

We krijgen veel klachten over de manier waarop de gemeente met haar groen omgaat. Zo worden er bomen en struiken gekapt in wijken zonder dat dit de bewoners is verteld. In sommige gevallen komen zij thuis om te ontdekken dat een geliefde boom er niet meer staat. Het gevolg is woede en verwarring. De bewoners voelen zich overvallen. Waarom krijgen zij wél een brief wanneer er vier parkeerplaatsen verdwijnen, maar niet wanneer er vier prachtige bomen worden gekapt?

Voorstel GroenLinks

De gemeente kan veel narigheid voorkomen door vooraf over een kap te communiceren. Daarom deed GroenLinks het volgende voorstel. Bij een geplande kap zouden de bewoners een brief moeten krijgen, waarin de kapdatum en de reden van het kapbesluit staan. Dit voorkomt verrassingen en geeft duidelijkheid over de beweegredenen van de gemeente. Bewoners zouden ook de kans moeten krijgen om hun mening over het kapbesluit te geven. Bij veel negatieve reacties zou de gemeente kunnen overwegen om naar andere oplossingen te zoeken. 

Unanieme steun

Afgelopen donderdag is ons voorstel in de raadsvergadering behandeld. Alle partijen spraken hun steun uit, inclusief de wethouder. Iedereen was het eens: de communicatie over kapbesluiten moet beter. Het voorstel is uiteindelijk door de voltallige gemeenteraad aangenomen. We hopen dat dit besluit in de toekomst veel onrust zal voorkomen.

 

Sean Tol