Gemeentepas

Ten eerste stelden we voor om de invoering van een gemeentepas te onderzoeken. Met een gemeentepas kunnen inwoners met een laag inkomen korting krijgen op producten en gratis naar maatschappelijke uitjes. We vroegen het gemeentebestuur om in kaart te brengen hoe zo’n systeem er precies uit zou kunnen zien. De wethouder was niet enthousiast. Hij stelde onder andere dat hetzelfde systeem in de gemeente Zaanstad €300.000 per jaar kostte. Edam-Volendam en Zaanstad zijn echter niet te vergelijken: Zaanstad heeft meer dan 150.000 inwoners en kent veel meer armoede. Ons voorstel heeft het helaas niet gehaald. Naast de PvdA was alleen Zeevangs Belang het eens met onze oproep. Dat is jammer, want nu worden de kansen voor een gemeentepas in Edam-Volendam niet goed in beeld gebracht.

Giften bijstand

Mensen in de bijstand mogen per jaar maximaal €1200 aan giften ontvangen. Dit kan van alles zijn, van boodschappen tot kleding. De vrijstelling van €1200 is ooit ingevoerd na een voorstel van de PvdA. Nu de kosten voor huishoudens zo zijn gestegen vonden GroenLinks en PvdA het tijd om verder te gaan. We stelden voor om het giftenbedrag te verhogen naar €1800 per jaar. Uiteindelijk stemden 18 van de 25 raadsleden in, waardoor ons voorstel wordt uitgevoerd. De verwachting is dat het nieuwe bedrag van €1800 per 1 januari ingaat. De gemeente moet de regels wel eerst aanpassen. Tot die tijd blijft het limiet €1200 per jaar.

Eerste stap

Wij zijn blij dat ons voorstel voor meer giften in de bijstand is aangenomen. Dit is geen structurele oplossing, maar het biedt mensen tenminste wat financiële ruimte. GroenLinks blijft zich inzetten voor meer gemeentelijk beleid en actie op het gebied van armoede. Minimaal 1600 mensen in armoede in Edam-Volendam, dat mogen we niet accepteren.

 

Sean Tol