Een afrit ... wat een afgang

Donderdag besluit de gemeenteraad over een afrit van het Noordeinde naar het parkeerterrein van Spaander. Met dit besluit hangen veel zaken samen: de dijkverzwaring van het HHNK, de zigzagkoers van de grootste partij Lijst Kras, de plannen voor de projectontwikkeling van het Havendijkje en de enorme bedragen die al besteed zijn aan het toerisme in Volendam. Ons dorp wordt uitgevent aan de toerisme-industrie en aan projectontwikkelaars die een grote vinger in de pap lijken te hebben.

De dijkverzwaring

In onze hele gemeente gaat de dijk behoorlijk op de schop. Als de plannen doorgaan is het mooie van onze kustlijn er wel af. Miljoenen tonnen grond zullen worden verzet door baggerbedrijven die de klus mogen klaren. Bij het Noordeinde bijvoorbeeld wordt de kruin verdubbeld en voorbij de huizen komt er een hele nieuwe dijk in het water. De bestaande oude dijk wil men daarna geheel afgraven. Ingewijden en deskundigen stellen vast dat het hoogheemraadschap helemaal geen goed verhaal heeft voor deze massieve aanpak en dat het aanleggen van een nieuwe dijk op de slappe maar, waterdichte ondergrond zelfs riskant is. In onze gemeenteraad heeft het Hoogheemraadschap diverse presentaties gehouden, met telkens nieuwe verhalen om nut en noodzaak van de dijkverzwaring aan te tonen. De meerderheid van de gemeenteraad slikte de nieuwe sprookjes telkens voor zoete koek. De interesse ging meer uit naar de vraag of op de dijkverbreding bij het Noordeinde wel een nieuwe weg voor auto’s en bussen paste en of de afrit kon worden gerealiseerd. Er was al ruim drie miljoen euro voor deze plannen uitgetrokken. De weg is van de baan maar men wil nog wel een afrit en een nieuw fiets/voetpad op de nieuwe dijkkruin. De kosten - bijna een half miljoen euro - mogen we optellen bij de miljoenen euro’s die al besteed zijn aan maatregelen om het toeristisch verkeer in “goede” banen te leiden.

In onze gemeenteraad heeft het Hoogheemraadschap diverse presentaties gehouden, met telkens nieuwe verhalen om nut en noodzaak van de dijkverzwaring aan te tonen. 

De koers van Lijst Kras

De ouderen onder ons kunnen zich wellicht herinneren hoe Loek Kras zich zo’n twintig jaar geleden middels ingezonden artikelen met grote koppen in de plaatselijke NIVO hevig kon opwinden over de toenmalige plannen van CDA en VD80 voor een aparte weg onderlangs het Noordeinde naar Spaander voor bussen en auto’s. Het ging om miljoenen. Later ging hij de politiek in en is hij, als eenmansfractie, een keer op gesprek geweest bij de Hein Schilder Groep (HSG), de eigenaar van Spaander. Hij werd geconfronteerd met een akte van ruiling uit 1963 waarin zou staan dat onze gemeente verplicht was om het parkeerterrein achter Spaander te allen tijde voor het verkeer bereikbaar te houden. In de NIVO meldde hij dat hij zich had laten overtuigen en hij bood publiekelijk zijn verontschuldigingen aan voor zijn dwaling. Geheel ten onrechte. Het is precies andersom. In de akte uit 1963 staat dat Spaander haar parkeerterrein voor ieder toegankelijk moet houden. Over een afrit werd toen ook al gesproken. Mocht deze ooit worden aangelegd dan waren de kosten van aanleg en onderhoud uiteraard voor Spaander. Ik ben ook een keer door HSG op audiëntie uitgenodigd. Me too. De heren begonnen nu ook weer over de akte, waarop ik inmiddels was afgestudeerd. Ik raadde de heren aan de akte eens te lezen en te stoppen met het rondstrooien van mythes (de akte is onder dit bericht in te zien). Het is onduidelijk waarom nu ruim vijftig jaar later, in een tijd waarin auto’s en bussen steeds meer uit het centrum worden geweerd, onze gemeente een dergelijke verkeersaantrekkende afrit opeens zelf zou moeten betalen. Inmiddels is Lijst Kras uitgegroeid tot een fractie met zes raadsleden, allen verstandige mensen. Er zal nu meer tijd zijn om zelf de tekst uit de akte te lezen. Zij zullen daarna ongetwijfeld net als GroenLinks tot de conclusie komen dat de afrit er niet moet komen.

Het is onduidelijk waarom nu ruim vijftig jaar later, in een tijd waarin auto’s en bussen steeds meer uit het centrum worden geweerd, onze gemeente een dergelijke verkeersaantrekkende afrit opeens zelf zou moeten betalen.

Hogere vastgoedprijzen met een afrit

De panden aan het Havendijkje zijn in het bezit van projectontwikkelaars. De waarde van hun vastgoed(plannen) rondom Spaander zou fors stijgen als auto’s en bussen ongehinderd naar Spaander zouden kunnen rijden. Onderhandelingen en gesprekken daarover worden niet in het openbaar gevoerd. Maar dat de belanghebbenden de weg naar de politiek weten te vinden blijkt wel uit hoe hardnekkig de plannen steeds weer terugkeren om koste wat kost een weg onderlangs of op de dijk met een afrit naar het Kleiperk aan te leggen.

 

Een afrit bij Wullempie is niet in het belang van onze inwoners. Waarom zou onze bevolking moeten betalen voor een afrit en voor nieuwe wegen ten behoeve van enkele commerciële partijen? Het gebied rondom Spaander is een prachtige locatie aan de kust. Laten we dit gebied juist opwaarderen en de mogelijkheden die er zijn benutten om er echt iets moois van te maken, voor toeristen én voor de eigen bevolking. Er lijkt mij niets op tegen als hotelgasten buiten de drukke uren met de auto komen. Tijdens drukke uren zijn er genoeg alternatieven te verzinnen om bij Spaander te komen. Toerisme is oké maar de grenzen van de overlast zijn zo zachtjes aan wel bereikt. Wij Volendammers willen graag ons dorp terug.

 

John Kluessien