Inmiddels wordt al nagedacht over de andere delen. Bij de discussie over de Omgevingsvisie op 15 december is de toebedachte bestemming van die terreinen bevestigd. Het gebied aan de Edamse kant heeft de bestemming ‘’gemengd’’ gekregen. Besloten is om te onderzoeken of hier sport- en onderwijsvoorzieningen kunnen worden geplaatst.

De weerstand tegen deze plannen in Edam is groot, maar dat geluid wordt nauwelijks gehoord. Alleen via GroenLinks en de PvdA dringt dat door. De gemeente heeft ook nog niks gedaan om aan Edammers uit te leggen wat er allemaal boven hun hoofd hangt. Daarom is het van belang dat inwoners hun stem verheffen tijdens de komende verkiezingen.

De provincie heeft de taak om te kijken naar de regionale samenhang van plannen, iets waar gemeenten niet echt mee bezig zijn. Gemeenten hebben vooral het lokale belang voor ogen. En dan is het volbouwen van weilanden een goedkope manier om geld te verdienen. Of de provincie de plannen met de Purmer gaat tegenhouden is niet zeker, maar GroenLinks is in ieder geval de partij die bij uitstek het belang van het landschap vertegenwoordigt.

Hoe zou je de samenhang van onze groene gebieden moeten zien? Vogels en andere dieren lette niet op gemeentegrenzen. Een groot deel van de Zeevang is Natura 2000-gebied, waarin weidevogels een speciale bescherming hebben. Als je kijkt op de kaart zie je dat de Zeevang een geheel vormt met de Purmer. De Purmer gaat op zijn beurt over in het Ilperveld, dat naar het zuiden uitloopt en naar het noorden contact maakt met de Wormer en het Jisperveld. Het is een groene gordel tussen de verstedelijkte gebieden van Amsterdam en Purmerend, die voorkomt dat die steden aan elkaar groeien. Als je de Purmer bebouwt verdwijnt die samenhang. Edam en Volendam groeien dan vast aan Purmerend.

Voor vogels, zoogdieren en alle andere dieren zijn grote aaneengesloten groene gebieden van levensbelang. Men noemt het de eilandtheorie, een bekend concept onder ecologen. In een aangesloten natuurgebied leven meer soorten dan in de brokstukken die je krijgt als je hetzelfde natuurgebied opknipt. Bebouwing van de Purmer is een aanslag op de biodiversiteit, niet alleen van de Purmer zelf maar ook van omliggende groene gebieden.

Nico M. van Straalen
GroenLinks Edam-Volendam