Continuing story: de versterking van de Markermeerdijk

Dat het proces rond de verzwaring van de Zuyderzeedijk nogal merkwaardig verloopt, weten we al langer. Na de reactie van het HHNK op de ingediende zienswijzen zijn er nog altijd vele onbeantwoorde vragen over het nut en noodzaak van de huidige plannen. Voor de najaarseditie van IJsselmeer Berichten zet Soemini Kasanmoentalib de opvallendste zaken nog eens op een rij.

 

(PC-gebruikers kunnen inzoomen door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en gelijktijdig te scrollen)