Onze gemeente moet in 2050 energieneutraal zijn. Om dit overkoepelende doel te bereiken is actie nodig op meerdere terreinen. Denk aan het isoleren van huizen, het stimuleren van elektrisch rijden en het plaatsen van meer zonnepanelen. De energietransitie vraagt om ambitie, daadkracht, een langetermijnvisie en nauwe samenwerking met de gemeenschap.

Het duurzaamheidsbeleid van Edam-Volendam is sterk verouderd. Het gemeentebestuur werkt momenteel aan een nieuw programma Duurzaamheid. De genoemde partijen willen met dit voorstel input en ideeën meegeven voor dit programma, zodat onze gemeente een ambitieuze duurzaamheidsaanpak krijgt die de lokale energietransitie kan versnellen.

Het voorstel bestaat uit vier onderdelen. Het eerste deel roept het gemeentebestuur op om een breed programma te ontwikkelen voor alle duurzaamheidsaspecten die spelen binnen onze gemeente. Belangrijk is dat er heldere en concrete doelen worden gesteld, zodat inwoners en raadsleden kunnen zien of we op koers liggen om energieneutraal te worden.

Het tweede deel van het voorstel vraagt om een grondig onderzoek naar alle landelijke en regionale duurzaamheidssubsidies, zowel voor de gemeente zelf als voor haar inwoners en ondernemers. Het derde deel gaat over laadpalen. Onze gemeente heeft te weinig laadpalen om de verwachte groei van elektrische auto’s te kunnen bijbenen. Steden zoals Amsterdam stellen emissievrije zones in, waardoor veel van onze ondernemers de komende jaren zullen overstappen op een elektrische bedrijfsauto. Met het voorstel wordt het gemeentebestuur opgeroepen om zo snel mogelijk een laadvisie te ontwikkelen.

Het laatste deel van het voorstel gaat over zonne-energie. Door verschillende acties kan het aantal zonnepanelen snel vergroot worden. Denk aan het organiseren van collectieve inkoopacties voor huiseigenaren of het toevoegen van (meer) zonnepanelen op daken van de gemeente. Het gemeentebestuur wordt gevraagd om een versnellingsaanpak zonne-energie op te stellen, die goed aansluit bij het nieuwe programma Duurzaamheid.

De gemeenteraad heeft het voorstel unaniem aangenomen. Dat betekent dat de wethouder Duurzaamheid de bovenstaande punten zal gaan uitwerken. Een belangrijke stap op weg naar versnelling van de Edam-Volendamse energietransitie!

Sean Tol heeft namens GroenLinks meegewerkt aan dit voorstel. GroenLinks wil de andere partijen bedanken voor de samenwerking. Door samen op te trekken hebben we vooruitgang kunnen boeken op het thema Duurzaamheid. We zullen de uitwerking van ons voorstel met belangstelling volgen!