Al een tijdje horen we weinig van de coalitiebesprekingen tussen VD80, BVNL, CDA en Zeevangs Belang. Overeenstemming over de grote dossiers lijkt nog niet in zicht. Dat is niet gek, want die dossiers liggen ingewikkeld en partijen hebben zich voor de verkiezingen vastgebeten in tegenstellingen die nu overwonnen moeten worden.

Erger is dat onderwerpen waar wél overeenstemming over was nu ook opgehouden worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Tase-terrein. Een startnotitie van het (oude) college wordt aanstaande donderdag slechts opiniërend in de gemeenteraad besproken. Een besluit erover is uitgesteld tot de komst van een nieuw college. Maar zonder een besluit kan de gemeente niet verder. Met de zomervakantie in aantocht kan dit zomaar een half jaar vertraging in de planning opleveren.

GroenLinks vindt dat een slechte gang van zaken. Wij hebben voorgesteld om donderdag gewoon een besluit te nemen over de startnotitie, zodat we zo snel mogelijk aan de slag kunnen met de woningbouwplannen. In de startnotitie staan alleen globale uitgangspunten, geen uitgewerkte bouwplannen. De partijen die nu onderhandelen willen echter liever geen beslissing nemen. Dat is opmerkelijk, omdat iedereen vóór de verkiezingen het hoogste woord had over het snel bouwen van nieuwe woningen.

Het is helemaal niet nodig dat de besluitvorming over het Tase-terrein gekaapt wordt door de coalitieonderhandelingen. De gemeenteraad is gekozen, is volledig bevoegd beslissingen te nemen en staat te trappelen. Partijen kunnen er gewoon voor kiezen om de startnotitie met amendementen (voorstellen) aan te passen. Daar hebben we geen nieuw college voor nodig.

GroenLinks wil dat de gemeenteraad de leiding neemt. Laat het tempo nu niet verloren gaan door de onderhandelingen. Dat is niet in het belang van onze inwoners.

Nico van Straalen