Moeite met rondkomen

De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een explosie van de energieprijzen. Iedereen merkt daar iets van, omdat de stijging ook zorgt voor hogere voedselprijzen en inflatiecijfers. Het Nibud heeft berekend dat momenteel één op de drie huishoudens moeite heeft met rondkomen. Huishoudens met een laag inkomen worden het hardst geraakt. Zij hadden al weinig te besteden en zijn nu ook nog meer geld kwijt aan de energie. Als de energieprijzen lang hoog blijven is dit niet meer vol te houden. Buffers raken op en het uitstellen van uitgaven gaat niet meer.

Lagere energierekening

Onze gemeente is begonnen met het uitbetalen van de energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. Deze toeslag helpt, maar heeft geen blijvend effect. Energiebesparing wel. Door het besparen van energie kunnen huishoudens hun energierekening blijvend verlagen. Energie die niet gebruikt wordt, hoeft immers ook niet te worden betaald. Niet alle huishoudens kunnen zelf investeren in besparende maatregelen. Onze gemeente kan helpen met het nemen van zulke  maatregelen. Zo geven we huishoudens met een laag inkomen weer wat extra ademruimte.

Actieplan Energiebesparing

GroenLinks kwam daarom met het voorstel om een Actieplan Energiebesparing op te zetten. Dit Actieplan moet huishoudens helpen met het besparen van energie. De wethouder mag zelf bepalen welke energiebesparende maatregelen in het Actieplan komen. Belangrijke voorwaarden zijn dat het plan breed is opgezet, aansluit bij de behoefte van onze inwoners en dat de maatregelen concreet tot besparing leiden. Huishoudens met een laag inkomen krijgen prioriteit, maar de bedoeling is dat alle inkomensgroepen van het Actieplan gebruik kunnen maken. Ons voorstel is mede-ingediend door de PvdA, Zeevangs Belang, CDA, Lijst Kras en Volendam80. Het kon dan ook op brede steun rekenen in de raadsvergadering.

Besparingsoffensief

De gemeente moet meer inzetten op isolatie vanuit het Nationaal Isolatieprogramma. Het idee is om dit nu samen met andere maatregelen te doen in het Actieplan Energiebesparing. Zo kan de gemeente een breed besparingsoffensief starten waarbij duurzame en sociale doelen worden gecombineerd. GroenLinks is blij dat zoveel politieke partijen achter ons initiatief zijn gaan staan. Met het Actieplan lossen we de energiecrisis niet op, maar op deze manier helpen we de kwetsbaarste huishoudens toch aan een lagere energierekening.
 

Sean Tol