Parkeergarage Korsnäs is hoognodig

GroenLinks is blij met het initiatief van enkele Edammers om via een petitie de gemeente te vragen zich te herbezinnen op het voorliggende plan voor het Korsnäs-terrein.

 

Veel Edammers klagen over de parkeermogelijkheden in het centrum van Edam. Door de hoge parkeerdruk zijn ook de winkels moelijker per auto bereikbaar. De vele bestelbusjes die pakketjes rondbrengen maken het er niet rustiger op. Op sommige plekken zoals het begin van de Voorhaven, de Grote Kerkstraat en de Lingerzijde is het wurmen met de auto’s, met als gevolg dat het leefklimaat onder druk staat, de stoepen kapot gereden worden en voetgangers en fietsers in de verdrukking raken.

Nieuwe parkeerruimte binnen de bestaande bebouwing van oud Edam is haast niet meer te realiseren. Zelfs de randen van Edam (burgemeester Versteeghsingel, Volendammerpad, parkeerterrein Grote Kerk) raken overvol. Daarom moeten we elke gelegenheid aangrijpen om de parkeergelegenheid dichtbij het centrum uit te breiden vooral als dat kan op een manier die het blik uit het zicht houdt. Een beslissing over een eventueel parkeerterrein aan de Singelweg is nog ver weg en lost niks op voor het grootste deel van de centrumbewoners.

Dat bij de bebouwing van het Korsnäs-terrein een parkeergarage meegenomen wordt is dus zo logisch als maar kan en het heeft ook jarenlang in de planning gestaan. Met de te verwachten nieuwbouw in de Hoogstraat zal ook de parkeervraag in die omgeving alleen maar toenemen.

Daarom vindt ook GroenLinks dat het huidige plan van tafel moet. In dat plan is alleen parkeerruimte (op maaiveld) voor de toekomstige Korsnäs-bewoners en de huidige Baanpleingebruikers. Er komt geen extra parkeerruimte voor de rest van de Edammers. Het is te gek om los te lopen dat je niet kijkt naar de parkeerbehoefte in de omgeving, vooral als die nota bene nog toeneemt.

Tot nu toe is het antwoord van de gemeente dat een parkeergarage financieel niet haalbaar is. Maar er zijn zoveel dingen zogenaamd financieel niet haalbaar. Wat financieel haalbaar is hangt af van wat je wilt, als gemeente. Bij de nieuwbouw aan de Julianaweg heeft de gemeente afgedwongen dat er een parkeergarage moest komen en die is er gekomen, onder de appartementen. Bij het TASE-terrein in Volendam heeft de gemeente een aanzienlijk bedrag opgehoest om het terrein in eigendom te krijgen om een gewenste ontwikkeling (woningbouw) op gang te brengen. Als een ruimtelijke ontwikkeling maatschappelijk gewenst is en er veel mensen bij gebaat zijn mag het de gemeenschap ook wat kosten.

GroenLinks wil dat de gemeente in overleg treedt met de projectontwikkelaar om de financiering van een parkeergarage te onderzoeken. De hamvraag is: wil het college de parkeerproblematiek in Edam oplossen of laten ze Edam stikken?

 

 

Nico M. van Straalen, GroenLinks Edam-Volendam

 

P.S. En mocht u het nog niet gedaan hebben: onderteken de petitie: https://petities.nl/petitions/korsnas-moet-beter. Als heel Edam tekent gaat de gemeente bewegen, denken wij.