BEKEN KLEUR

GroenLinks pleit voor arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zzp’ers

Iedereen weet dat GroenLinks van alle politieke partijen de allerhoogste ambities heeft als het gaat om duurzaamheid. GroenLinks wil tot het uiterste gaan bij het behalen van de doelstellingen die in december 2015 afgesproken zijn bij het klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor is het nodig om de vervuilende kolencentrales te sluiten en voluit in te zetten op zonne-energie en windenergie. Maar minder mensen weten dat GroenLinks ook een steengoed economisch programma heeft dat leidt tot aanzienlijke banengroei. GroenLinks wil ook de zzp’ers beschermen.

Zekerheid voor zzp'ers

Veel ondernemende jonge mensen willen liever als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) werken dan in loondienst. Maar het nadeel is dat je niet automatisch verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid. Voor werknemers in loondienst is een uitkering geregeld als ze arbeidsongeschikt worden, maar als zelfstandige heb je nergens recht op, alleen op de bijstand. En die krijg je niet eens als je vermogen hebt, of een verdienende partner. Zzp’ers wordt aangeraden zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar dat doet niet iedereen omdat de verzekering erg duur is. Het gevolg is dat nauwelijks één op de vijf zzp’ers (22%) is verzekerd, en dit percentage neemt van jaar op jaar af. Ze lopen daarmee een groot risico. In haar verkiezingsprogramma pleit GroenLinks er nu voor dat alle zzp’ers verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Die verzekering wordt niet gedekt uit premies maar uit de belastingen. Zzp-ers hoeven deze verzekering dus niet zelf te betalen. VVD en D66 laten alles bij het oude en willen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

MKB-winstvrijstelling

GroenLinks wil ook dat werknemers niet langer via de belastingen worden gestimuleerd om als zzp’er aan de slag te gaan. Op dit moment is het namelijk financieel aantrekkelijk voor mensen in de top van het bedrijfsleven en de overheid om niet in dienst te gaan, maar als zzp’er te werken. Ze doen hetzelfde werk, maar ze betalen minder belasting. Dat komt o.a. door de MKB-winstvrijstelling. Dat is een wettelijk vastgelegde aftrekpost op de winst van een onderneming, nadat die is verminderd met de zelfstandigenaftrek en een reservering voor de oude dag. De praktijk wijst uit dat de MKB-winstvrijstelling vooral ten goede komt aan zzp’ers met een hoog inkomen. Het is feitelijk een subsidie voor consultants. GroenLinks wil dat als mensen er voor kiezen om als zelfstandige te gaan werken, ze dat doen omdat ze flexibiliteit waarderen, niet omdat ze minder belasting hoeven te betalen.

Eerlijker inkomensverdeling

De plannen van GroenLinks met de arbeidsongeschiktheidsverzekering en het afschaffen van de MKB-winstvrijstelling hebben veel aandacht getrokken in de media. De rechtse partijen roepen dat GroenLinks niet goed zou zijn voor zzp’ers. Maar daar wordt bij vergeten te vermelden dat de plannen van GroenLinks vooral zzp’ers met een hoog inkomen treffen, zoals consultants uit de top van het bedrijfsleven. Omdat GroenLinks ook een lagere zorgpremie wil en het eigen risico in de zorg wil afschaffen gaan zelfstandigen die minder dan twee keer een modaal inkomen verdienen (6000 euro per maand bruto) er juist op vooruit. De plannen van GroenLinks zijn bedoeld om de inkomens eerlijker te verdelen en zijn een antwoord op de doorgeslagen flexibilisering die leidt tot armoede bij de zzp’ers. Ook zzp’ers kunnen met een gerust hart op GroenLinks stemmen.

 

Nico van Straalen

Fractie GroenLinks